Fotografia wykonana siedem lat temu, ale jakże aktualna

Fotografia wykonana siedem lat temu, ale jakże aktualna


iGOR_SW