Gdzieś na Gochach…gdzieś w Borach…foto – notatnik Wiktora…

opublikowane w Najnowsze Wpisy, Regionalia | 0

Zapiski fotograficzne Wiktora Talewskiego – (mojego wnuka zdj. poniżej) z wyprawy w okolice Borowego Młyna …

WNUK

Wędrowaliśmy po tych ostępach w towarzystwie ich gospodarza Jarosława Czarneckiego Nadleśniczego LP Osusznica.
Przede wszystkim wanożyliśmy po lasach byłego Leśnictwa Kobyle Góry a dzisiaj Leśnictwa Starego Mostu po jego częściowo podmokłych i dzikich fragmentach przylegających do Chociny dopływu Brdy. W okresie II RP przylegały one do przebiegającej tu granicy państwowej pomiędzy Polską a Niemcami. Dzisiaj fragment tej granicy jest granicą podziału administracyjnego lasów pomiędzy nadleśnictwami Niedźwiady (Przechlewo) a Osusznicą.

Obszar ten, jako kresowy (kresy zachodnie) państwa polskiego okresu II RP ma bogatą chlubną/patriotyczną historię …zaświadczają o tym liczne materialne a zwłaszcza ideowe i naturalne / przyrodnicze znaki …naszej …Gochów powszechnej pamięci i…dumy…

wnuk5wnuk nowy 3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A więc Wiktor pokazuje na załączonych zdjęciach m.in.

– dwie 200 letnie Chojny (sosny) rosnące niedaleko Leśnictwa Stary Most, którym niebawem uroczyście zostaną nadane Imiona…śp. miejscowych Leśników…

 

Wnuk nowy1wnuk n

– Leśniczówkę Kobyle Góry, na której progu będący tu w okolicy w sierpniu 1939 roku na obozie warszawscy harcerze – wyryli hasło Polska. Napis ten na załączonym zdjęciu jest już niewyraźny. Ci sami druhowie na jednej ze szop przy głównym trakcie w Upiłce napisali dwuwiersz z Konopnickiej- „…niech twierdzą będzie każdy próg…” Napis ten przetrwał wojnę i był aż po dzień dzisiejszy…póki w 2014 roku nie została rozebrana ta budowla…

wnuk2 wnuk1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– pokazana jest również sosna z wyrytym na niej w latach 30/XX wieku znakiem krzyża dziś upiększonego w naturalnej otoczce oblewającego go rosnącego wraz z tym drzewem miąższu…Znak ten upamiętnia tragiczną śmierć w 1935. r. Franciszka Tokarskiego Strażnika Granicznego z wówczas niedaleko położonego posterunku pograniczników – Kiełpin Szosa, który to tragicznie zginął w tym miejscu „w obronie lasu i żyjącej w nim zwierzyny”.
Także niebawem obok tej sosny stanie okolicznościowy kamień pamięci z odnośną informacją….

wnuk 6

Wnuk3

 


 

 


 

 

 

 


kolejna seria zdjęć pokazuje miejsce, w którym wznosiła (dzisiaj nie ma po niej śladu) w/w Strażnica SG Kiełpin Szosa…dzisiaj na tym miejscu jest leśny parking, na którym postawiono elementy wzniesionej przez Fundacje Naji Goche i NDL Strażnicy Pamięci Straży Granicznej na Gochach w okresie II RP. Stojące tu znicze zaświadczają, że to miejsce i jego historia żyje w społecznej pamięci…

Już dzisiaj m.in. zapraszam na wrzesień do udziału w w/w uroczystościach, w tym do odwiedzenia na konarzyńskim cmentarzu grobu wspomnianego bohaterskiego Strażnika Franciszka Tokarskiego, zabytkowej już dzisiaj-, ale zrujnowanej czasem- jego mogiły, którą dzięki pomocy NDL Osusznica pragniemy do tego czasu odbudować…
Szczególnie miło byłoby gościć nam na tej uroczystości naszą młodzież zwłaszcza …Harcerzy, …którym proponuje odbycie jednodniowego rajdu pieszego szlakiem …
Od wspomnianych sosen przy Starym Moście przez Leśniczówkę Kobyle Góry do miejsca śmierci F. Tokarskiego, po czym do Strażnicy Pamięci SG znajdującej się na leśnym parkingu (szosa Upiłka- Lipczynek) a stąd ( podwodami) do Konarzyn na cmentarz do grobu Strażnika F. Tokarskiego.

Gdyby rajd ten zyskałaby uczestników-to kolejne można byłoby przebyć w różnych dyscyplinach: pieszo, rowerach czy konno a jego szlak poprowadzić od Borowiackiej Strażnicy Pamięci i Patriotyzmu im. Bohaterskich Gochów a zakończyć w Konarzynach przy Miejscu Pamięci Historycznej w tym o Marszałku Józefie Piłsudskim oraz Placówce Straży Granicznej a także o miejscowych patriotach ….
, …ale póki, co zapraszam do oglądania dzisiejszego (16.07.15 r.) fotograficznego zapisu z tej wyprawy szlakiem natury i …historycznej pamięci…

Zbigniew Talewski.