Kaszubski Odpust na Świętej Górze Polanowskiej

opublikowane w Najnowsze Wpisy, Regionalia | 0

Tal 1


Grupa Pątników z Gochów z parafii Borzyszkowy i Borowy Młyn pod przewodnictwem duchowym proboszczów tych parafii o. Ryszarda Górnego i ks Jacka Halmana uczestniczyła (13.06. 2015 r.) I Kaszubskim Odpuście na Świętej Górze Polanowskiej, na której znajduje się Sanktuarium Matki Boskiej Trzykroć Przedziwnej.Znajduje się ono w świątyni pustelni franciszkańskiej.
Kościołek ten przecudownie położony wśród zieleni otaczającego go lasu (ich gospodarzem jest NDL Bobolice) ,powstał dzięki staraniom i bezpośredniej pracy o. Janusza Jedryszki którego w tym dziele mobilizował i wspierał śp. abp Ignacy Jeż ordynariusza Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej.

Wybudowana tu Świątynia, jako Sanktuarium Maryjne Bramy Niebios została konsekrowana 12 czerwca 2010 roku przez ordynariusza diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej bp. Edwarda Dajczaka.

Ten sprawnie przygotowany I Kaszubski Odpust zgromadził wieleset pielgrzymów z całych Kaszub i Pomorza, zwłaszcza licznie reprezentowane były oddziały Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, a jego współorganizatorami i pomysłodawcami byli członkowie ZKP w Słupsku Oni to od samego początku wspierają ojca Janusza w wyposażaniu Pustelni.


Tal11

Np. z ich inicjatywy w ubr na ścianie tej świątyni wmurowano tablice ku pamięci abp. Ignacego Jeża. Wyrzeźbił ją znany kaszubski rzeźbiarz Kazimierz Kostka z Wodnicy (członek naszej Fundacji NG) – Tablicę tą pokazuje na zdjęciu – stoi przy niej brat artysty Jerzy Kostka.

tal15

Sponsorami tej tablicy a także dzisiaj poświęconej przy okazji tego Odpustu a przedstawiająca treść modlitwy Ojcze Nasz napisanej w mowie kaszubskiej są dr Antoni Szreder i Alfons Klepin oboje ze Słupska oraz Bolesław Prondziński z Piaszczyny, który społecznie sprawuje godność Wielkiego Mistrza Honorowej Kapituły Fundacji Naji Goche.

Tal13

Tablice tą i sponsorów pokazuje również na zdjęciach. W Odpuście uczestniczył również ks. Mariusz Synak proboszcz parafii prawosławnej w Słupsku, który jest także członkiem Honorowej Kapituły Fundacji NG.

BUR1

Szczególne pomocnym w organizacji tej uroczystości był burmistrz Polanowa p. Grzegorz Lipski ( na zdjęciu z okolicznościowym upominkiem za pomoc od o. Janusza – ( lalkowa – „Kaszubska para) a także Drech Wacław Nowicki prezes reaktywowanego Oddziału ZKP w Koszalinie.

Tal2

W kolejnych częściach przedstawie w oparciu o wydany na okoliczność tego Kaszubskiego Odpustu specjalną edycje miejscowego magazynu – Polanowskie Wiadomości Samorządowe, który będzie w późniejszym okresie dostępny na stronie internetowej Polanowa.

Tal7

( zdj cdn)