Każdy prezydent USA musi mieć własną bibliotekę


b1

 

B4

 

Każdy prezydent USA musi mieć własną bibliotekę. W każdym razie sami prezydenci są o tym przekonani. Biblioteka 36. prezydenta, urodzonego w Teksasie, znajduje się na terytorium Uniwersytetu Teksańskiego: czy to ku pamięci dla dorastającego pokolenia, czy ku Chwale Teksasu. Przecież Teksańczyk Lyndon Johnson miał zbyt niskie rankingi i wydawało się, że Biały Dom dla polityków z Teksasu jest zamknięty na zawsze. Kto by mógł pomyśleć, że pojawi się dynastia prezydencka z Teksasu, dynastia Bushów. Byłem w bibliotece Reagana w Simi Valley. Skromny budynek z unikalną informacją. Republikanie są oszczędni. Demokraci… Zresztą przecież nie o polityce mowa, a o bibliotekach.

Raphael Hakopdjanian

Tłum. z j. rosyjskiego: Jewgienij Liszczuk

 

 

У каждого президента США должна быть своя библиотека. Во всяком случае, в этом уверены президенты. Библиотека 36 президента, рождённого в Техасе, расположена на территории техасского университета: то ли в назидание подрастающему поколению, то ли во Славу Техаса. Ведь у техасца Линдона Джонсона был слишком маленький рейтинг и казалось вход в Белый дом для политиков из Техаса закрыт навсегда. Ну кто мог предположить, что появится президентская династия из Техаса, династия Буш. Я был в Библиотеке Рейгана, в Сими-Вэлли. Скромное строение с уникальной информацией. Республиканцы экономны. Демократы… Впрочем, я не о политике, я о Библиотеках.

 

B3

07.10.2015 r.