Mroczna Triada osobowości

Mroczna Triada osobowości

opublikowane w Najnowsze Wpisy, Psychologia | 1

Ich znakiem rozpoznawczym jest chciwość i zakłamanie. Są niezwykle śmiali, bez problemu nawiązują kontakt z obcymi osobami. Bez skrupułów potrafią wykorzystywać innych do swoich celów, nawet gdy jest to obarczone dużym ryzykiem. Mają świetnie opanowaną sztukę uwodzenia i są przy tym niezwykle czarujący… Zachwycony sobą arogant, agresywny brutal czy pragnący władzy za wszelką cenę despota – oto trzy typy spod ciemnej gwiazd,y czyli tzw. Mroczna Triada. Jak rozpoznać osoby o mrocznych rysach osobowości? Jak się przed nimi ustrzec?

Kiedy w latach 70. badacze zaczęli interesować się zachowaniami egoistycznymi i bezwzględnymi, wzięli pod uwagę skłonności narcystyczne, psychopatyczne i makiaweliczne. Badania z 2002 roku przeprowadzone przez psychologów z Univercity of British Columbia pokazały, że najbardziej okrutne zachowania można wyjaśnić za pomocą tych trzech rysów osobowości. Pierwszym i jednocześnie najbardziej wszystkim znanym członkiem Mrocznej Triady jest narcyz. To osoba próżna, mająca skłonność do przeceniania siebie, traktująca innych protekcjonalnie. Ma dużą potrzebę nieustannego podziwu. Świetnie czuje się jako lider, uwielbia bowiem, gdy uwaga skupiona jest na nim. Drugi typ to makiawelista. Pojęcie wywodzi się od nazwiska Niccola Machiavellego, autora traktatu o władzy pt. „Książę”. Makiawelista to osoba egoistyczna, zimna, żądna władzy za wszelką cenę. Zdolna do manipulacji innymi dla osiągnięcia własnych celów, niezważająca na prawo ani zasady moralne. Makiawelista potrafi być niezwykle czarujący, przedstawiać się jako osoba spokojna i pełna życzliwości. Można go rozpoznać także po oportunistycznych i fałszywych zachowaniach, dzięki którym pnie się po szczeblach kariery. Trzeci typ – psychopata, podobnie jak makiawelista potrafi przekraczać granice bez względu na prawo czy zasady moralne, jednak jego działania są bardziej impulsywne, mniej przemyślane. Psychopaci potrafią być agresywni i nie dbają o swój wizerunek. Posiadają zdolność działania pod presją oraz zachowania zimnej krwi w nagłych wypadkach. Potrafią też szybko i bez sentymentów podejmować decyzje.

Zaskakującym może wydawać się fakt, iż psychologowie są zdania, że każdy z nas ma w sobie cechy Mrocznej Triady, jednak natężenie tych cech u każdego jest inne i nie musi oznaczać zaburzeń osobowości.

Badania z 2015 roku przeprowadzone przez dr. Petera Jonasona z Univesity of Western Sydnej w Australii pokazują, że największym motywatorem dla osób z mrocznymi cechami osobowości jest władza. Makiaweliści i narcyzi pragną jej, gdyż jest dla nich synonimem sukcesu, psychopaci zaś upatrują we władzy źródło przyjemności i stymulacji. Badania Nicholasa Holtzmanna pokazują, że wygląd może zdradzać mroczne cechy charakteru. Uczestnicy badania mieli za zadanie przyglądać się zdjęciom twarzy kobiet i mężczyzn, aby wskazać twarz z największym nasileniem cech Mrocznej Triady. Okazało się, że uczestnicy typowali bardzo trafnie. W 2015 roku przeprowadzono inne badanie, w którym kobiety oceniały wizerunki mężczyzn pod kątem atrakcyjności. Okazało się, że kobiety uznawały za najbardziej męskie twarze mężczyzn o wysokim nasileniu cech narcystycznych i psychopatycznych.

Mimo że z badań wynika, iż kobiety wcale nie chcą się wiązać z mężczyznami o mrocznej osobowości, to jednak często ulegają ich fascynacji. Czarne charaktery pozbawione skrupułów potrafią nas czarować i uwodzić. Ich wysokie poczucie własnej wartości, nieskrępowanie i pewność siebie mogą być bardzo pociągające. Być może więc jest jakaś prawda w stwierdzeniu, że kobiety wolą „tych złych”. Jak myślicie?