Ogień – zmień kolor pod wpływem temperatury


Fatima Saldívar
Ogień od Unseen  Community Relations & Social Media Manager, San Francisco

Moda

Ogień

Jeśli pamiętacie pierścienie nastroju od 1970 lub Hypercolor koszulek z lat 90-tych, to prawdopodobnie nie będziecie zaskoczeni, że teraz można pokolorować włosy barwnikiem, który zmienia kolor w odpowiedzi na temperaturę. Barwnik zwany Ogień z firmy The Unseen zadebiutował na Tygodniu Mody UK.:
Ogień jest zaprojektowany tak, aby reagować na wahania temperatury i jest dostępny w wielu zakresach kolorów od jasnego czerwonego do subtelnych pasteli. Dane wykorzystywane w celu utworzenia barwnika wynikają z procesu termoregulacji w ludzkiej skórze i reakcja chemiczna zmiana barwy zachodzi w odpowiedzi na pewne bodźce.

Fatima Saldivar

Community Relations & Social Media Manager, San Francisco

Fashion

FIRE by The Unseen
If you recall mood rings from the 1970s or Hypercolor t-shirts from the ’90s, you probably won’t be surprised that you can now color your hair with a dye that will change color in response to the temperature. The dye called FIRE from the company The Unseen debuted at Fashion Week. According to Wire UK:
FIRE is designed to be responsive to temperature fluctuations, and is available in multiple color ranges from bright red to subtle pastels. The data used to create the dye stems from the process of thermoregulation in the human skin and the color change chemical reaction occurs in response to a certain stimuli.

 

Ul. Grochowska 265 Warszawa