Podróż do Puerto Vallarta w Meksyku – część III

Symbole Meksyku? Opal, tequila i Mariyachi!

arkady

Главный символ Пуэрто-Вальярты – арки у океана. Может быть, благодаря аркам, этот город стал побратимом калифорнийской Санта-Барбары.

Główny symbol Puerto-Waljarta – łuki przy oceanie. Może być, dzięki tym łukom, to miasto zostało pobratymcem kalifornijskiej Santa Barbary.

pomnik vallarta

Почему город называется Пуэрто-Вальяртой? В честь губернатора штата Халиско Игнацио Вальярты.
– Чем он знаменит? – спросил я одного местного жителя.
– Он был адвокатом бедных, стал губернатором богатых! – ответил он мне.

Dlaczego miasto nosi nazwę Puerto-Waljarta? Na cześć gubernatora stanu Chalisko Ignacyo Waljarty.
– Czy jest popularny? – spytałem jednego z miejscowych.
– Był adwokatem biednych, został gubernatorem bogatych! – odpowiedział mi.

bar

Как пить текилу? Я почти 20 лет, опрокинув рюмку, облизывал дольку лимона с солью. И на Юкатане, и в Канкуне, и в Кабо… И вот, в штате Халиско – родине текилы, мне доказали, что все это время я пил текилу не по правилам. Правила в Халиско такие: следует вдохнуть аромат напитка и медленно его пить (секунд 5-6). А долькой лимона, оказывается, заедают текилу плохого качества. Теперь мне понятно, посему я не мог понять разницу дорогой текилы от дешевой. Лимон снижает вкусовые качества хорошей текилы и усредняет текилу низкого качества.

Jak pić tequilę? Ja prawie przez 20 lat, wywróciwszy kieliszek, oblizywałem cząstkę cytryny z solą. I na Jukatanie, i w Kankunie, i w Kabo… I oto, w stanie Chalisko – ojczyźnie tequili, mi udowodnili, że cały ten czas piłem tequilę nie zgodnie z zasadami. Prawdziwe zasady w Chalisko są takie: należy wciągnąć do płuc aromat napoju i powoli go pić (5-6 sekund). A cząstką cytryny, okazuje się, zagryzają tequilę złej jakości. Teraz zrozumiałem, dlaczego nie mogłem odróżnić drogiej tequili od taniej. Cytryna obniża jakości smakowe dobrej tequili i uśrednia tequilę niskiej jakości.

tequila i onС мужчинами текилу пьют так!
Z mężczyznami tekilę piję tak!
tequila i onaСобственно, с женщинами точно так же!
A jak widać z kobietami dokładnie
w ten sam sposób!

ocean1

Вот на этом мексиканском побережье Тихого океана Дж. Хьюстон снимал свой фильм по пьесе Т. Уильямса „Ночь игуаны” с Ричардом Бертоном и Авой Гарднер. Неожиданно на съемки прилетела из Лос-Анджелеса Элизабет Тейлор, опасаясь, что ее муж может увлечься неотразимой Гарднер. Ревность и соперничество у голливудских „звезд” на порядок обостреннее, чем у зрителей голливудских фильмов.

Oto na tym meksykańskim wybrzeżu Oceanu Spokojnego Dż. Huston kręcił swój film według dzieła
T. Williamsa  „Noc iguany” z Richardem Burtonem i Ewą Gardner. Niespodziewanie na zdjęcia przyleciała z Los Angeles Elizabeth Taylor, obawiając się, że jej mąż może zacząć zachwycać się nieodpartą Gardner. Zazdrość i rywalizacja wśród hollywoodzkich gwiazd jest znacznie silniejsza, niż u widzów hollywoodzkich filmów.

likier

В Мексике церковь отделена от государства. Но почему-то алкогольные напитки названы в честь святых Санта-Клара и Сан-Марино. Неужели святые напитки?

W Meksyku kościół jest oddzielony od państwa. Ale z jakiegoś powodu napoje alkoholowe są nazwane na cześć świętych Santa Clara i San Marino. Czy naprawdę są to święte napoje?

muzycy

Символы Мексики? Опал, текила и Мариячи!

Symbole Meksyku? Opal, tequila i Mariyachi!

twarz z flagą

Омексиканили! С флагом Мексики пустят ли обратно в Сан-Франциско?

Zmeksykaniałem! Czy z flagą Maksyku wpuszczą mnie z powrotem do San Francisco?

wachlarz

Хочу выразить огромную благодарность всем моим родственникам, друзьям и знакомым за теплые и искренние поздравления!
Да, мне исполнилось 66! Однако я этим ничуть не огорчен. Старый Хуан, который продает гаванские сигары на пляже Riu, сказал мне, что годы – накопление истин. С подобного рода накопительством я готов стать потребителем! Желаю всем моим родственникам, друзьям и знакомым здорового накопительства. Завтра я вылетаю в Лос-Анджелес, побуду там пару дней, потом на машине на место постоянного проживания, в Сан-Франциско. Мой дом в самых разных странах один – Ереван!

Chcę wyrazić ogromne podziękowanie wszystkim moim krewnym, przyjaciołom i znajomym za ciepłe i szczere życzenia!
Tak, skończyłem 66 lat! Jednak ja tym bynajmniej nie jestem zmartwiony. Stary Juan, który sprzedaje portowe cygara na plaży Riu powiedział mi, że lata to gromadzenie prawd. Dla tego rodzaju wzbogacenia się , jestem gotów zostać klientem Czasu!
Pragnę wszystkim moim krewnym, przyjaciołom i znajomym życzyć zdrowego bogacenia się. Jutro wylatuję do Los Angeles, pobędę tam kilka dni, potem samochodem podążę na miejsce stałego pobytu, w San Francisco. Mój jedyny dom jest w zupełnie innym  kraju – w Erewaniu!

z samolotu

Hasta la vista, Mexico!

Do zobaczenia, Meksyku!

Z przyjaźnią. Rafael