Wydrukuj i schowaj ! Twoje dzieci będą tego potrzebować !!!
| |

Prawidłowo nakryty stół: serwetkę kładziemy zawsze z lewej strony nakrycia, rów­nież z lewej strony stawiamy talerzyk na pieczywo, a na … Czytaj więcej