Międzynarodowy Dzień Ptaków – w oczekiwaniu na wiosnę

Międzynarodowy Dzień Ptaków – ustanowiony w 1906 podczas ratyfikacji Konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa z 19 marca 1902 (o ochronie szerzej mówi Dyrektywa Ptasia Unii Europejskiej z 2 kwietnia 1979).
  • Międzynarodowy (Światowy) Dzień Ptaków Wędrownych, ang. International Migratory Bird Day, IMBD – obchodzone na świecie w różnych terminach: oficjalnie w 2. sobotę maja w USA, Kanadzie od 1993 z inicjatywy Cornell Laboratory of Ornithology i Smithsonian Migratory Bird Center; w październiku w Meksyku, Ameryce Środkowej i Południowej oraz na Karaibach; koordynowane przez BirdLife International (zob.Konwencja Bońska).
  • Europejski Dzień Ptaków, jako element IMBD obchodzonych 1 października (w Polsce w 1. weekend października, jako Europejskie Dni Ptaków, koordynowane przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, które jest partnerem BirdLife International). Źródło: Wikipedia.

Jak można świętować Międzynarodowy Dzień Ptaków?

Najlepszym rozwiązaniem będzie włączenie się w ochronę ptaków – może być to powieszenie skrzynki lęgowej, zadbanie o obecność owocowych drzew lub krzewów zapewniających ptakom pokarm, wystawienie pojnika czy zadbanie o śródpolną miedzę albo oczko wodne. W miastach bardzo ważna jest troska o ptaki gniazdujące w budynkach, zagrożone podczas prac ociepleniowych (m.in. wróble, kawki i jerzyki – widząc takie prace warto sprawdzić, czy inwestor ma wymagane prawem zezwolenia z regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. 

Zapraszamy do nowo otwartego butiku Porthos Helen Moda styl, elegancja i przystępne ceny.

Można również przekazać 1 proc. podatku organizacji zajmującej się ochroną ptaków, np. OTOP. Innym pomysłem jest zatrzymanie się tego dnia choć na chwilę, popatrzenie lub posłuchanie ptaków żyjących obok nas i ucieszenie się tym, że wciąż cieszą nas swoim pięknem.
Żródło: http://www.ekologia.pl/ciekawostki/jak-swietowac-miedzynarodowy-dzien-ptakow,19343.html

W oczekiwaniu na wiosnę…

 “I łaciate, i kudłate, pręgowane i skrzydlate, te co skaczą i fruwają na… mój program zapraszają”. W Łazienkach wyraźnie pachnie wiosną. Królewska zwierzyna parkowa chętnie pozowała do selfie wyległym na łono natury mieszczuchom. Świeżo odrestaurowana rzeźba pomnikowa zachęca do odpoczynku i zostawiania śladów “użytkowania”… Aby do wiosny!

Igor Strojecki

108 7 6 5 42

Ptaki2

Foto:Igor STrojecki

Esklep