Hello San Francisco…(2) – KROKODYL…

 

Krokodyl

Сегодня меня пригласили на выставку. Выставка в помещении Публичной библиотеки Сан-Франциско Mad Word посвящена юмористическим журналам разных стран. На одном стенде я увидел знакомое название: „Крокодил”! Верхом на кукурузе – вперед, к победе коммунизма?

Dzisiaj byłem zaproszony na wystawę.Sala wystawowa Biblioteki Publicznej w San Francisco Szalone Słowa – poświęcona jest czasopismom humoru różnych krajów. Na jednym stoisku, zobaczyłem znajomą nazwę: „Krokodyl” Jazda na kukurydzy – naprzód do zwycięstwa komunizmu?

Raphael.