Woody Allen. Dolary w porównaniu z Królestwem Jazzu?


Foto: Woody Allen & His New Orleans Jazz Band

Trzy lata temu, dwa tygodnie błąkałem się po jazz-klubach Nowego Orleanu. Ale dopiero dzisiaj zdałem sobie sprawę z całej oszałamiającej głębi nowoorleańskiego jazzu. Zdałem sobie sprawę na koncercie pt. ” Woody Allen i jego Nowoorleański Jazz Band „, który odbył się we wspaniałym Regency Ball Room San Francisco.

Woody Allen

Przed występem 79-letni reżyser i aktor, z karierą zwieńczoną czterema ” Oskarami „, dramaturg, którego sztuki odnosiły sukcesy na Broadwayu, pisarz i… Кlarnecista (specjalnie napisałem wielką literą), powiedział, że jazz dla ich gangu (siedmiu profesjonalnych muzyków, włączając samego Woody)-to hobby. I bardzo był zaskoczony, że tyle ludzi zapłaciło pieniądze za ich hobby. Mówiąc miedzy nami, pieniądze niemałe. Ale czym są dolary w porównaniu z Królestwem Jazzu, gdzie Królem jest Woody Allen!

Три года назад я две недели бродил по джаз-клубам Нового Орлеана. Но только сегодня осознал всю головокружительную глубину новоорлеанского джаза. Осознал на концерте „Вуди Аллен и его новоорлеанский джаз-банд”, который состоялся в прославленном Regency Ball Room Сан-Франциско. Перед выступлением 79-летний режиссер и актер, увенчанный четырьмя „Оскарами”, драматург, чьи пьесы с успехом шли на Бродвее, писатель и … Кларнетист (специально выделил заглавной буквой), сказал, что джаз для их банда (7 высокопрофессиональных музыканта, включая самого Вуди) – увлечение. И он весьма удивлен, что так много людей заплатили деньги за их хобби. К слову, деньги немаленькие. Но что такое доллары по сравнению с Королевством джаза, где король Вуди Аллен!
Raphael Hakopdjanian.

 

reżyser i aktor, zwieńczona czterema Oscarami ", " na dramaturga , którego dramaty byłysukcesy na Broadwayu