Wystawa w Krzemionkach Opatowskich


W Krzemionkach Opatowskich koło Ostrowca Świętokrzyskiego prezentowana jest  największa w tym roku w Polsce wystawa poświęcona Leonowi Barszczewskiemu*. Potrwa do końca października.

wernisaż ludzie

igorpoleca4

igorpoleca

igorpoleca2

igorpoleca3

wernizaś materiały

wernizas

wernisaz stroje

*Leon Barszczewski – topograf, geolog, etnograf, archeolog, przyrodnik, glacjolog, badacz kultury Środkowej Azji, pułkownik armii Imperium Rosyjskiego. Pochodził ze szlacheckiej rodziny wywodzącej się z rejonu Suwałk.

Z aparatem fotograficznym poznawał okolice miasta, wędrował nad rzekami Zarafszan, Fan, Iskander i Jagnob, przez które wiodły szlaki w Góry Hisarskie i do emiratu Buchary. Był współorganizatorem naukowych wypraw dla rosyjskich uczonych. Rozpoczął prace archeologiczne w Afrasiab – mieście, które później okazało się być protoplastą dzisiejszej Samarkandy. Zgromadził tam sporą kolekcję z okresu starożytności, których część odsprzedał Francuzom, którzy przejęli po nim to stanowisko, a część przekazał miastu Samarkandzie jako zaczątek muzeum. Pieniądze uzyskane od Francuzów przeznaczył na uruchomienie kopalni węgla kamiennego z pokładów w pobliżu Samarkandy.

Za swe zdjęcia został nagrodzony złotymi medalami na wystawach fotograficznych w Paryżu w 1895 roku (fotografie lodowców azjatyckich) oraz w Warszawie w 1901 roku (portrety mieszkańców Azji). Był członkiem Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego w Petersburgu oraz Rosyjskiego Towarzystwa Aklimatyzacji Geograficznej i Botanicznej w Moskwie. Otrzymał liczne odznaczenia m.in. Złotą Gwiazdę Emira Buchary, Order św. Włodzimierza IV klasy, Order św. Anny III klasy oraz carskie ordery pomniejszej rangi.

Zostawił po sobie zbiór unikatowych na skalę światową fotografii dokumentujących odchodzący świat dawnej Buchary, Samarkandy, pamirskich koczowników i chanatów Dachu Świata. W 2009 prezentowano wystawę zdjęć autorstwa Barszczewskiego w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, a w 2010 roku w Domu Polonii w Warszawie.

 

leon