Beata Tyszkiewicz i „Ja córka Rasputina”


Beata Tyszkiewicz

Сегодня, 14 августа, день рождения Вельможной Пани Мирового Театра и Кино Беаты Тышкевич. В осенней Варшаве, куда я полетел в 2003 году на премьеру своей давней пьесы «Ночная птица в дневное время», мне посчастливилось встретиться с ней. Я был знаком со многими актрисами бывшего СССР, беседовал с актрисами Франции и Англии, Германии и Испании, Кубы и Болгарии, Греции и Бельгии, Швеции и Норвегии, Мексики и США… Помню всех и не перестаю восхищаться всеми. Однако если меня спросить, с кем бы я хотел встретиться вновь, то мой ответ однозначный: «С неувядаемой пани Беатой!». С несравненной Тышкевич, которой и посвятил в 2004 году свою пьесу «Я дочь Распутина».

Beata Tyszkiewicz

Dzisiaj, 14 sierpnia, obchodzi urodziny Dama  Światowego Teatru i Filmu  Beata Tyszkiewicz. Jesienią 2003 roku w Warszawie, gdzie przyleciałem na premierę swojej sztuki „Gdy w dzień przeleci Nocny ptak” miałem szczęście ją poznać. Znałem wiele aktorek byłego Związku Radzieckiego, rozmawiałem z aktorkami Francji i Anglii, Niemiec i Hiszpanii, Kuby i Bułgarii, Grecji, Belgii, Szwecji i Norwegii, Meksyku i Stanów Zjednoczonych … Pamiętam wszystkie i nigdy nie przestanę zachwycać się nimi. Jednak,gdyby mnie ktoś zapytał, z którą chciałbym się spotkać ponownie, moja odpowiedź jest prosta: „Z niegasnącą gwiazdą, panią Beatą”. Z nieporównywalną z nikim Beatą Tyszkiewicz, której poświęciłem w 2004 roku swoją sztukę „Ja córka Rasputina”.

Raphael Hakopdjanian

Z Facebooka wzięte:

zdjęcie profilowe użytkownika Liana Kojoyan
Liana Kojoyan Какая красота !!!

Igor-Alla Sokoloff

Igor-Alla Sokoloff WONDERFUL

Lilit Ter-Minasyan
Lilit Ter-Minasyan Изысканная! Потрясающая!! Тонкая!! Благородного происхождения!!! Поздравляем !!!! Долгие лета!!!