KONARZYNY – BOROWY MŁYN

opublikowane w Najnowsze Wpisy, Regionalia | 0

kon-n1

Wczoraj (25 czerwca 2015 roku) minęła 75 rocznica męczeńskiej śmierci – zamordowanego w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Sztutowie śp. ks. Alfonsa Schulza (1872– 1940 polskiego patrioty, senatora II RP, członka wielu stowarzyszeń oświatowych i kulturalnych. To dzięki jego zabiegom i konsekwentnym działaniom ustanowiono korzystny na rzecz odrodzonej RP odcinek granicy pomiędzy Polską a Niemcami przebiegający przez Gochy – zwłaszcza w okolicy Konarzyn, Borowego Młyna i Brzeźna Szlacheckiego.
W tym czasie przypada także 5 rocznica odsłonięcia w otoczeniu Konarzyńskiej Świątyni Kamienia Pamięci księdza, który w okresie 1906 – 1931 był jej gospodarzem/proboszczem tej parafii.
Relacje z tej uroczystości, zdjęcia, okolicznościowe wystąpienia oraz życiorys księdza znajdziecie Państwo w nr 43- 45 magazynu Naji Gochë na str. 84/5 oraz 103 a oto link do tego wydania NG – http: //www.najigoche.kaszuby.pl/files/43-45.pdf

Drugie miejsce pamięci na Gochach gdzie utrwala się pamięć o tym księdzu – polskim patriocie znajduje się na Strażnicy Pamięci i Patriotyzmu im. Bohaterskich Gochów pw Chrystusa Obrońcy w Borowym Młynie, gdzie m.in. jest Panteon Pamięci Gochów z przyświecającym mu hasłem Oni i Ojczyzna to Jedno.
Na załączonych poniżej zdjęciach pokazuje to „święte dla pamięci Gochów – miejsce”oni.

Z okazji tej rocznicy ks. Marek Weltrowski – proboszcz parafii konarzyńskiej i jednocześnie dziekan Dekanatu Zaborskiego a także Gminny Ośrodek Kultury w Konarzynach zorganizowali podniosłą uroczystość, na którą złożyła się Msza Św. za śp. księdza Alfonsa Schulza a także pozostałych byłych śp. Proboszczów tej parafii. Po mszy, którą poprowadził ks. Marek Weltrowski – reprezentacje uczestniczących w niej uczestników złożyły wiązanki kwiatów i znicze pod Kamieniem Pamięci księdza. Złożyli je w asyście Drużyny Młodzieżowej OSP: Jacek Warsiński wójt gminy; w imieniu oddziału ZKP – Maria Rogenbuk i Marek Dekert; Marlena Bakhaus dyrektor GOK, Krzysztoł Tyborski – przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Miejsca Pamięci Narodowej ( w tym pamięci o Józefie Piłsudzkim) w Konarzynach oraz Zbigniew Talewski w imieniu Fundacji NG ( znicz).

oni1
Z kolei w GOK-u odbył się pokaz filmu „Eksterminacja Inteligencji Pomorskiej”.Film zrealizowany został przez członków Unisławskiego Towarzystwa Historycznego z udziałem nauczycieli i uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Unisławiu. Zdjęcia kręcone były m.in. w obozie Stutthof, miejscach kaźni Polaków w Piaśnicy, Górce Klasztornej i Fordonie. Twórcy dotarli do świadków tragicznych zdarzeń, odwiedzili z kamerą historyków i archiwistów z Bydgoszczy, Gdańska i muzealników ze Stutthofu. Jego niejako pierwszoplanowymi bohaterami są ks. Feliks Bolt z parafii w Srebrnikach koło Wąbrzeźna, urzędnik z Chełmna Maksymilian Kneblewski, dr Stefan Mirau z Gdańska, ks. Alfons Schultz, pracujący w Konarzynach i Subkowach, oraz sługa boży ks. Jan Lesiński, wikariusz parafii w Grudziądzu i Gdyni Grabówku.
W trakcie spotkania można było zapoznać się z bogatą – składającą się z prawie 20 tablic wystawę przygotowaną przez pracowników OBEP IPN Delegatury w Bydgoszczy
Pt. Okupacja i zbrodnie niemieckie na Kujawach i Pomorzu Południowym.
Poniżej zdj. z uroczystości w Konarzynach oraz w końcowej części zdjęcia z Strażnicy i Panteonu Gochów w Borowym Młynie. /tz/