„Conor Three Weeks Old”, olej na płótnie, format z ramą 87 x 62 cm. – Ryszard Wrzesiński Porthos

opublikowane w Najnowsze Wpisy, Wydarzenia | 0

Mecenat nad wystawą prac Ryszarda Wrzesińskiego  Porthosa objął:
www.esklep.porthos.pl – Kapelusze Tworzone z Pasji. 

Obrazy mozna ogłądać i kupić – w cenach promocyjnych – 19 maja 2018 r. podczas Nocy Muzeów  w Galerii PorthosBello firmy Artmode Atelier Porthos ul Grochowska 173 /175 paw 1  w Warszawie od godz. 11:00 do 24:00..

 

„Conor THree Weeks Old” – fragment obrazu

CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI
Ryszarda Wrzesińskiego Porthosa

English text is about.

Dzień dobry,

Galeria Porthos: z przyjemnością przedstawia obraz olejny z nowej kolekcji 2017 Ryszarda Wrzesińskiego Porthosa:

” Conor Three Weeks Old ” olej na płótnie, format z ramą 87 x 62 cm , 2017r. – (Prezent dla wnuka Autora).

W przypadku zainteresowania innymi obrazami proszę o kontakt, chętnie udzielę dodatkowych informacji,
dokonam rezerwacji, lub przyjmę zamówienie.

Pozdrawiam,
Łukasz Roguski, Dyrektor Galerii
tel.kom.: +48 511 000 999
mail: lukasz@artmode.com.pl

Inne obrazy tego autora:

„Wiosna”, olej na płótnie,
format 102 x 85 cm,  ( z ramą )  2016 r.

 

„Raj”, akryl na płótnie,
format 80 x 100 cm. 2017 r.

 

„Kosmos” akryl na płótnie

format: 92 x65 cm,2018 r.

„Ocean” acryl na sklejce
format: 100 x 100 cm. 2018 r.

Ryszard Wrzesiński Porthos zodiakalny skorpion.
U
rodził się w 1946 r. w Giżycku w rodzinie rzemieślniczej, która po wojnie wyemigrowała z Warszawy na tzw. „ziemie odzyskane”.

Młodość spędził w Słupsku angażując się w działalność grupy Artystyczno-Literackiej GAL Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Po powrocie do Warszawy współzałożyl Europejskie Stowarzyszenie Sztuki i Mody Artmode,
Aktualnie jest Honorowym Prezesem tego stowarzyszenia. Ma wiele pasji: modniarstwo, muzyka, fotografia, podróże..

W latach 70. XX wieku, grał na perkusji w zespołach jazzowych. Fotografią zajmuje się od wielu lat.
W roku 1971 zdobył swoją I nagrodę w konkursie, na fotoreportaż zagraniczny, zorganizowanym przez redakcję ówczesnego Głosu Wybrzeża.
Cały czas – ponad pół wieku – w tradycji rodzinnej, zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem nakryć głowy pod marką Porthos.

Od kilku lat uprawia malarstwo sztalugowe. Jego obrazy to ciągłe eksperymenty w poszukiwaniu sposobów nanoszenia farby na płótno.
Nie przedstawiają obiektów realnie istniejących. Mają żywe, ekspresyjne barwy
oraz c
harakterystyczne, zniekształcone formy, w których odnaleźć można nawiązania
do
motywów sztuki etnicznej.

Fotografie i obrazy Ryszarda Wrzesińskiego Porthosa z powodzeniem uczestniczyły w licznych konkursach i wystawach
min. W Galerii do Trzech razy sztuka… i Galerii Van Golik.

Są ozdobą kolekcji wielu prywatnych zbiorów.

Good morning,

Gallery PorthosBello is pleased to present an oil painting from the new collection 2017 Ryszard Wrzesinski Porthos

 „Sean Jr”, oil on canvas, original frame format with 65 × 54 cm, 2017r. Picture sold to a private collector.

If you are interested in other images please contact me, I will be happy to provide additional information,
I will make a reservation, or I will accept your order.

Regards,

Łukasz Roguski, Director of the Gallery

Phone: +48 511 000 999
mail: lukasz@artmode.com.pl

Ryszard Wrzesiński Porthos’s the sign of the zodiac is Scorpio.

He was born in Giżycko in 1946 in a craftsman’s family, who after the war emigrated from Warsaw to the so-called „recovered lands”.

He spent his youth in Słupsk, engaging in the activities of the GAL Artistic and Literary Group of the Kashubian-Pomeranian Association.

After returning to Warsaw, he co-founded the European Artmode Art and Fashion Association,and currently Ryszard Wrzesiński is the Honorary President of this association. He has many passions such as: fashion, music, photography, travel.

 In the 1970s, the XX century he played drums in jazz ensembles. He deals with photography for many years. In 1971 he won his first prize in a competition, for a photojournalism abroad, organized by the editors of the Coast Voice.

All the time – over half a century – in family tradition, he designs and manufactures headgear under the Porthos brand.

For several years he has been painting easel. His paintings are continuous experiments in the search for ways to paint on canvas. He doesn’t not represent real objects. The paintings have vibrant, expressive hues and distinctive, distorted forms in which you can find references to the motifs of ethnic art.

 Photos and paintings by Ryszard Wrzesinski Porthos have successfully participated in numerous competitions and exhibitions min in the Gallery for the Three Times Art … and Van Gogh Gallery.

 They are a decoration of many private collections.

 

Sponsorem Galerii PorthosBello jest esklep.porthos.pl
The sponsor of the PorthosBello Gallery is esklep.porthos.pl

logo

Kapelusze & Czapki tworzone z pasji
Hats & Caps created with passion