Śmierć funkcjonariusza Straży Granicznej II RP na Gochach

opublikowane w Najnowsze Wpisy, Regionalia | 0

KONARZYNY – cmentarz parafialny

23.07.2015r. to znacząca data dla utrwalenia pamięci o śp. Franciszku Tokarskim podoficerze Straży Granicznej z Placówki Kiełpin Szosa, który 23 maja 1935 roku zginął od kul miejscowych kłusowników, których „naszedł na gorącym uczynku” – podczas oprawiania ustrzelonego przez nich jelenia. To tragiczne zdarzenie miało miejsce podczas obchodu przez niego granicy państwowej (II RP – Niemcy) do której od tegoż miejsca było ok. 300 m.

groby3

Zamordowany został uroczyście pochowany na cmentarzu parafialnym w Konarzynach. Jego grób przetrwał w zapomnieniu a „ nadgryziony zębem czasu popadł w ruinę i zaniedbanie .”

Od dłuższego czasu (paru lat) …podejmowałem starania o odbudowę tej mogiły. Dopiero teraz udało mi się pozyskać dla tej sprawy Ndl Osusznica a przede wszystkim jego nadleśniczego p. Jarosława Czarneckiego.
Odważną decyzję o podjęciu pracy przy odnowie tego dzisiaj także pod względem architektury „cennego i zabytkowego nagrobka’” podjęła się Firma Kamieniarska p. Ryszarda Ossowskiego z Brus.
Uzgodniono iż nagrobek będzie rozebrany i w częściach zostanie przewieziony do w/w zakładu, gdzie podejmie się w miarę pozwalających na to okoliczności – jego renowacji…

Zdjęcia pokazują pierwszy etap czyli rozbiórkę… Zaznaczyć należy iż sama stojąca płyta nagrobka ważyła blisko 0,4 tony stąd w jej załadunku na samochód brało udział 8 – osób.
Autorem zdjęć jest towarzyszący mi w tej operacji mój wnuk Wiktor…

rozbiórka

W sprawnym jej przebiegu „pomogła nam życzliwość i błogosławieństwo ks. kan. Marka Weltrowskiego proboszcza parafii i gospodarza tej nekropoli, a także niespodziewana ale bardzo miła obecność ks. Andrzeja Lemańczyka – Gocha z Konarzyn – proboszcza parafii w Gródku w dekanacie Jeżewo. Ks. Andrzej w tym czasie bawił w Konarzynach, gdzie m.in. na tym cmentarzu odwiedzał grób swojego ojca.

Wierzę, że kolejne czynności i towarzyszące im zaangażowanie doprowadzą do tej należnej – chociażby z uwagi na tą tragiczną ofiarę życia tego Strażnika Granic II RP ale także i Obrońcę Lasu i żyjącej w niej zwierzyny wzmożonej o nim pamięci godnej na to aby dzisiejsze zorganizowane służby ochrony lasu przyjęły Jego Imię…

O kolejnych poczynaniach w tym względzie będę informował w dalszej kolejności…

groby groby2