VII Salonik Artystyczny…


…w ramach Akademii Kultury i Sztuki Klubu Integracj i Europejskiej


Jutro, w środę, zapraszamy do hallu gmachu Krajowej Izby Gospodarczej na VII Salonik Artystyczny naszej klubowej akademii kultury i sztuki, zorganizowany tym razem wspólnie z Galerią STALOWA, na wernisaż wystawy Bartosza Czarneckiego, młodego i bardzo interesującego malarza, który jest odkryciem Galerii STALOWA, a odtąd już naszym wspólnym…

bartosz2

 

W swoich obrazach i rysunkach dąży do przedstawienia zjawiska, które nie jest jedynie prostym odtworzeniem rzeczywistości. Stosuje różne zabiegi malarskie, nieraz formalnie i technicznie odległe od siebie. Podyktowane jest to potrzebą przekonującego pokazania niektórych stanów jego umysłu, a ściślej – struktur pamięci. Dlatego stara się budować obraz za pomocą abstrakcyjnych form malarskich, których odpowiednie konfiguracje mogą sugerować nawią- zania do świata przedstawiającego. Jednocześnie w procesie tworzenia skupia się na tym, aby najpierw widzialne były „abstrakcyjne” cechy malowidła, a następnie, poprzez nie – przedstawiające. Kolejność ta jest dla artysty bardzo ważna, stanowi bowiem, jego zdaniem, istotę malarstwa w ogóle, ponieważ tak dla Bartosza Czarneckiego funkcjonuje język malarstwa. „Granice mego języka oznaczają granicę mego świata.” – Ludwig Wittgenstein, „Traktat Logiczno – Filozoficzny”, Warszawa 1997, s. 64.

środa 23 września, godzina 19.00

gmach Krajowej Izby Gospodarczej

ul. Trębacka 4, gdzie to jest

bartosz5

bartosz4

bartosz3

bartosz6