Gochy

opublikowane w Najnowsze Wpisy, Regionalia | 0

…jeszcze wiele jest u nas takich miejsc. Zapomnianych, naznaczonych tragiczną historią, gdzie rozgrywały się wojenne (a także i powojenne) ludzkie dramaty.

Z Drechem Czesławem Klajstem i Andrzejem Szutowiczem (oboje są członkami Kapituły Fundacji NG) odnaleźliśmy w lesie pomiędzy Brzozowem a Pietrzykowami (bliżej Pietrzyków) tą mogiłę.

Pod tym wiekowym świerkiem spoczywa zastrzelony przez żołnierzy Armii Radzieckiej… Niemiec… za co… a właśnie za to, że był Niemcem (nie człowiekiem), za to, iż od wielu wieków jego rodzina i on tu mieszkali, że był on właścicielem istniejącego tam siedliska mieszkalnego…

W tym głębokim borze Spoczywa śp. Herman Pinke (1892 – marzec 1945)
Niech strzegący tego miejsca świerk… utuli cierpienie jakiego doznał… niech strzeże godnej o nim ludzkiej pamięci…
/tz/