SŁUPSK – Anna Łajming & Jerzy Dąbrowa Januszewski

opublikowane w Najnowsze Wpisy, Regionalia | 0

Foto tytułowe – źródło:

Dawny Słupsk ·Taki widoczek (ul.  Anny Łajming – dawna 9 Marca)

SŁUPSK

17 marca 2016 roku przypadła 10 rocznica nadania jednej z centralnych ulic Słupska imienia  Anny Łajming. Dotąd ulica ta nosiła nazwę 9 Marca ( 9 marca 1945 roku jednostki frontowe Armii Czerwonej „wkroczyły do Słupska” )

Anna – ze Żmudów Trzebiatowskich – Łajming

Anna2n

Zaliczana jest do grona najwybitniejszych literatów kaszubskich. Jej talent pisarski ujawnił się późno, bo w wieku 54 lat. Jej pisarstwo było zarówno swobodne jak i bezpretensjonalne a dotyczyło egzystencji prostego człowieka. Potrafiła w niezwyczajny sposób opisywać zwyczajne życie Kaszubów z ich codziennymi problemami. Zarówno pisarstwem jak i zaangażowaniem społecznym była wielce zasłużona dla swojego środowiska. Nazywana „księżną literatury kaszubskiej”.

Debiutowała pisząc sztuki, ale jej domeną stała się proza. Największym jej dziełem jest 3-tomowa autobiografia opisująca dzieje od jej dzieciństwa po wybuch II wojny światowej. –Trylogia ta przedstawia zarówno osobistą historię autorki i jej rodziny, jak też środowiska kaszubskiego – jej Małej Ojczyzny: kaszubskich Zaborów i Gochów. Cechą jej pisarstwa jest
Anna z Zmudów Trzebiatowska – Łajming urodziła się 24 lipca 1904 w Przymuszewie w powiecie Chojnickim, zmarła 13 lipca 2003 roku w Słupsku, którego była wieloletnią mieszkanką. Mieszkała przez parę lat na ulicy Piotra Skargi a później ( do śmierci) na ulicy Przemysłowej pod troskliwa opieką córki Marii Łyszkiewicz.
Od 1973 roku była członkiem Związku Literatów Polskich. W 1974 roku została wyróżniona Medalem Stolema nadawanym przez Studencki Klub Pomorania. Od 2000 roku była Honorowym Obywatelem Miasta Słupska.
24 lipca 2003r. Oddziały Związku Literatów Polskich i Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego w Słupsku, wystąpiły o nadanie jednej z ulic naszego miasta nazwy Anny Łajming. Przedsięwzięcie to, którego przede wszystkim inicjatorem i realizatorem był red. Jerzy Dąbrowa Januszewski po dużych perypetiach, zostało… po trzech latach zrealizowane. Dzisiaj nazwa jej nie tylko upamiętnia Pisarkę, ale i całe środowisko literackie miasta a przede wszystkim podkreśla historię, tradycje i etniczną kaszubsko – pomorską przynależność Słupska.
Śp. Anna Łajming spoczywa na starym Cmentarzu w Słupsku

Red. Jerzy Dąbrowa Januszewski

przemawia podczas uroczystości osłonięcia tablicy pamięci Anny Łajming
i nadania jej imienia jednej z głównych ulic -Słupska 17.03.2006 r.
Anna3_jurek

Jerzy Dąbrowa Januszewski (1942 – 2010) – ponad 30 lat społecznie uczestniczył w działalność oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, będąc wiele kadencji wiceprezesem i prezesem zarządu – Oddziału ZKP w Słupsku.
Był przede wszystkim dziennikarzem i poetą. Urodził się w Zemborzycach k. Lublina. Był absolwentem polonistyki na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był także absolwentem Technikum Leśnego, po którego ukończeniu podjął w/w studia polonistyczne.
Całe dorosłe życie związany był z Kaszubami.
Był autorem wielu artykułów publicystycznych dotyczących kultury, literatury, regionalistyki, Pomorza oraz jego kaszubskiej tożsamości. Wydał tomy poezji: „ Z kamiennego wiatru”, „Jesień Anny”, „Pożegnania i powroty”, „To miejsce”, tom szkiców i esejów „Z notatnika kaszubskiego” (cykl artykułów publikowanych na łamach „Głosu Pomorza”). Wspólnie z Jerzym Stachurskim stworzył widowisko sceniczne „Ulica Wyobraźni” (napisał teksty piosenek). Zawsze był blisko związany z tematyką Kaszub.
Śp. Jerzy Dąbrowa Januszewski – spoczywa na Starym Cmentarzu w Słupsku.

Zbigniew Talewski

Anna1n

Z FB wzięte:

Dawny Słupsk
Dawny Słupsk Początek XX w – można dostrzec dosyć wąskie chodniki, natomiast ulice budowano szerokie.

Bogusia Zaręba
Bogusia Zaręba jaka to ulica?