Wędrówka do źródeł


SZ3

Wędrówka do źródeł
Z Gochów i Ziemi Słupskiej. Z wielką satysfakcją należy odnotować ukazanie się cennej i to z wielu powodów publikacji z obszaru kaszubszczyzny i to słupskiej, której autorami są Jolanta Rubiniec – poetka (córka – z d. Szreder -współautora) oraz Antoniego Szredera – prawnika, naukowca – nauczyciela akademickiego, kaszubskiego działacza regionalnego aktywnego członka ZK-P oraz publicysty…Książka nosi tytuł „ Wędrówki do źródeł. Impresje rodzinne.” Ta druga cześć tytułu publikacji w pełni oddaje jej klimat, autorzy zarówno słowem poetyckim jak i prozą kreślą w niej nastrojowy – w pełni uduchowiony obraz tych pielgrzymkowych spotkań Pielgrzymów – Kaszubów z żywą historią – klimatem miejsca narodzin i śmierci Jezusa…Krainą – która jest kolebką naszej chrześcijańskiej wiary…Jej treścią są przede wszystkim reportersko (również zdjęcia) relacje z trzech Kaszubskich Pielgrzymek do Ziemi Świętej z udziałem Autora i jego najbliższych – organizowanych przez Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie, a które miały miejsce w:
– 2000 roku – zwana ona była „Pater Noster- tj od tablicy z modlitwą Ojcze Nasz wykutą na niej treścią w języku kaszubskim, tablicą którą umieszczono w krużgankach świątyni jerozolimskiej wśród tablic w innych językach świata;
– 2010 roku zw. Jubileuszowa bowiem odbyła się 10 lat po pierwszej… i
– 2013 roku zwaną Magnificat.Nie mniej autorzy przy tej okazji tych współczesnych „wędrówek do Ziemi Świętej wspominają także o jednych z pierwszych kaszubsko – pomorskich pielgrzymek ( były to rycerskie wyprawy w Obronie Grobu Pańskiego) do Ziemi Świętej; o tej pierwszej z sprzed 1281 roku rycerza Kazimierza, właściciela Parsęcka, wsi koło Szczecinka oraz tej największej w latach 1496/97 księcia Pomorza i Kaszubów Bogusława X, którego pomnik słupscy Kaszubi z inicjatywy Fundacji Naji Goche wznieśli w Słupsku w 2010 roku …dumni z swego księcia i władcy ówczesnego – suwerennego państwa kaszubsko – pomorskiego.Rodzina Elżbiety ( żony…nauczycielki szkół średnich) oraz Antoniego Szrederów i rodziny ich dzieci i wnuków jest powszechnie szanowana i znana w Słupsku m.in. z rozległego zaangażowania społecznego. Jolanta Rubiniec – ich córka współautorka publikacji – jest poetka, której wiersze publikowane są w licznych tomikach poetyckich. Te publikowane w tym opracowaniu są jej osobistym wspomnieniem pobytu w Ziemi Świętej a także swoistym wyznaniem wiary. Jak wspomniałem oprócz poezji Jolanty – książkę również „upiększają „ liczne zdjęcia autorstwa ich drugiej córki (prawniczki) Alicji.Senior słupskich Schroederów wywodzi się z Bytowskich Gochów z patriotycznego kaszubsko – polskiego rodu Szrederów z Kłączna …znanych działaczy Związku Polaków w Niemczech…leaderów jego V Dzielnicy Pogranicza i Kaszub. Dzisiaj liczni potomkowie dziadka (seniora rodu) śp. Antoniego – ofiary hitleryzmu zamordowanego za działalność polonijna – z wielkim zaangażowaniem i z sukcesem działają na niwie nie tylko kaszubsko – pomorskiej kultury…

Wśród rozlicznych dokonań społecznych autora książki, ta jego reportersko – historyczna „wyprawa do źródeł jest kolejnym świadectwem o jego autentycznym wieloletnim zaangażowaniu w działalności na rzecz rodzimej kultury oraz wolności i rozwoju Kaszub i Pomorza.
Autor bez wątpienia przyczynia się osobiście – kaszubskiej sprawie- wnosząc po za ideowym także swój materialny wkład …chociażby w ufundowanie i zawieszonych w Ziemi Świętej w miejscach gdzie są „ślady naszego Pana” tych kaszubskich tablic/ znaków (wota) pamięci i gorącej wiary, które…jak sam to określa…” zainspirują przyszłe pokolenia do życia dobrego i błogosławionego”.

I na koniec należy za autorem dodać, iż inspiracja do napisania tych pielgrzymkowych wspomnień i refleksji było poczucie jego społecznego obowiązku dzielenia się … w tym przypadku z darem ‚możliwości jakich doznał w zakresie osobistego oglądu świata”, aby jak mówi /…/ „ przynajmniej w małej części udostępnić te przeżycia tym, którzy z różnych względów nie mogą pozwolić sobie na takie pielgrzymki”. /…/ nie każdy (chociażby ze względów ekonomicznych) może sobie pozwolić na taką wyprawę, więc przede wszystkim do tych właśnie kieruje te okruchy wspomnień z tych moich pielgrzymek…”

Promocja książki, (5.03. 2016 r.) którą prowadziła p. red. Jolanta Nitkowska odbyła się w Fili Biblioteki Miejskiej w Słupsku na ul. Braci Gierymskich. Zgromadziła ona liczne grono Przyjaciół Autorów,członków ich rodzin, nie tylko słupskich Kaszubów. Z Gochów obecny był Bolesław Prondziński z małżonką Bożeną – przedsiębiorca z Wałdowa a społecznie Wielki Mistrz Kapituły Fundacji Naji Goche , który był również uczestnikiem tych opisanych pielgrzymek. Słupskich Kaszubów reprezentował Jan Dobrzyń z małżonką prezes słupskiego o/ZKP ; byli wśród nich także inni dostojni i zasłużeni regionaliści kaszubsko- słupscy mi.in. prof. Zygmunt Szultka czy Zdzisław Machura ……

Polecam relację zdjęciową z tej promocji red. Tomasza Srok, która znajduje się na profilu fb Radosława Szredera (syna autora).

Poniżej załączam także niektóre zdjęcia pochodzące z tej książki , a które są autorstwa Alicji Szreder oraz fotki z promocji -autorstwa Tomasza Sroki.

Zbigniew Talewski

Ps.
W następnej kolejności zamieszczę artykuł mojego autorstwa nawiązujący do idei i przesłania książki J.A. Szederów- a mianowicie pt Magnificat po kaszubsku – który publikowałem na łamach Naji Goche w Gazecie Kaszubskiej przed 3 Pielgrzymką do Ziemi Świętej w 2013 r

…uczestnicy promocji …w pierwszym rzędzie prezesi Belni Kaszebi z małżonkami ( z lewej) Bolesław Prondziński i Jan Dobrzyń .SZ7
Rodzina (część) słupskich Szrederów…- druga z prawej red. Jolanta Nitkowska.- Węglarz
SZ6

Team autorski – Jolanta i Antoni.SZ5