Hymn Kaszubski

opublikowane w Najnowsze Wpisy, Regionalia | 0

Rys. Nuty Kaszubskie.

Alfabetkaszubski

Fundacja Naji Gochë w różnorakich określeniach/nazwach czy tytułach które znajdujemy np w Internecie- „uczeni” w tym temacie- Nasz Kaszubski Hymn (przede wszystkim dla nas Kaszubów z południa i zachodu ; np dla Zaboraków czy Gochów) nazywają różnorodnie w tym określają go jako Marsz Kaszubowskihttp://pl.wikipedia.org/wiki/Marsz_Kaszubski Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Szczecin Najważniejszym hasłem i przesłaniem jakie z niego dla nas wypływa jest wyrażana nim nadzieja…ba pewność iż …Nigdy do zguby nie przyjdą Kaszuby…

Dyryguje Maestro Ireneusz Stromski. II Nadbałtycki Przegląd Orkiestr Dętych w Zblewie, 24 maja 2015 roku. Muzyka: Feliks Nowowiejski.

 

Marsz Kaszubski – popularna kaszubska pieśń patriotyczna, używana przez część Kaszubów jako nieoficjalny hymn.

Autorem pieśni jest Hieronim Derdowski, który umieścił ją w swoim poemacie Ò panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò sécë jachôł. Tekst do melodii zbliżonej do Mazurka Dąbrowskiego zaadaptował w 1921 Feliks Nowowiejski.

Przez długi okres Marsz Kaszubski był uznawany przez wielu Kaszubów za nieoficjalny hymn. Obecnie Marsz jest kontrowersyjny[potrzebne źródło] – przeciwnicy zarzucają mu mieszanie (utożsamianie) pojęcia katolickości z polskością, a także fałszowanie rzeczywistości historycznej – i zastępowany niekiedy przez pieśń Zemia Rodnô.

Tekst Marszu Kaszubskiego

Tam gdze Wisła òd Krakòwa
W pòlsczé mòrze płënie
Pòlskô wiara, pòlskô mòwa
Nigdë nie zadżinie.

Ref.
Nigdë do zgùbë
Nie przińdą Kaszëbë,
Marsz, marsz za wrodżem!
Më trzimómë z Bòdżem.

Më z Niemcama wieczi całé
Krwawé wiedlë wòjnë.
Wòlné piesni wiedno brzmiałë
Bez górë i chòjnë.

Ref. Nigdë do zgùbë…

Przëszedł Krzëżôk w twardi blasze,
Pôlił wsë i miasta,
Za to jegò cepë nasze
Grzmòcëłë lat dwasta.

Ref. Nigdë do zgùbë…

Nas zawòłôł do swi rotë
Pòlsczi król Jadżełło,
Téj w niemiecczich karkach gnôtë
Trzeszczałë jaż miło.

Ref. Nigdë do zgùbë…

Gdze król Kadzmiérz gnôł Krzëżôka?
Gnôł gò pòd Chònice!
Bë gò zgniotłë, jak robôka,
Kaszëbsczé kłonice.

Ref. Nigdë do zgùbë…

Czej rôz naju òkrãtama
Szwedë najechalë,
Më żesmë jich kapùzama
Z Pùcka wënëkalë.

Ref. Nigdë do zgùbë…

Krzëżã swiãtim przëżegnóné
Séc, seczera, kòsa,
Z tim Kaszëba w piekle stónie,
Diôbłu ùtrze nosa.

Ref. Nigdë do zgùbë…

Nasz Stanisłôw Kòstka swiãti,
Co sã ù nas rodzył,
Nie dopùscy, bë zawzãti
Wróg nóm długò szkòdzył.

Ref. Nigdë do zgùbë…

Płaczą matczi nad sënama
Płaczą dzys dzewice,
Hola, jesz je Bóg nad nama
Dôł cepë, kłonice.

Ref. Nigdë do zgùbë

Kaszubski alfabet, „Kaszebscze nute” na śpiewająco …

 

Kaszubskie nuty (kasz. Kaszëbsczé nótë, inne nazwy: Alfabet kaszubski, Abecadło kaszubskie) – tradycyjna pieśń kaszubska, będąca jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów folkloru kaszubskiego.

Pieśń jest wyliczanką, a nieodzowna do jej wykonania jest plansza z rysunkami – równolegle do śpiewanego tekstu jedna osoba wskazuje odpowiedni obrazek na pięciolinii (stąd jedna z używanych nazw: kaszubskie nuty). Śpiewane są kolejno trzy pięciolinie, z tym, że po dojściu do końca każdej z nich powraca się w odwrotnej kolejności do początku (w ten sposób z każdą kolejną zwrotką tekst piosenki wydłuża się). Pieśń śpiewana jest wolno, z pewnym namaszczeniem, choć w pierwotnej wersji miała szybkie tempo.