Henryk Sienkiewicz i jego „Potop”

 

129 lat temu, 2 września, ukazał się ostatni odcinek powieści Henryka Sienkiewicza „Potop”. Drukowano ją od 1884 roku, pierwsza część pojawiła się w czasopiśmie „Słowo” 23 grudnia. Pisarz był już wówczas znany z „Ogniem i mieczem”, które także ukazywało się cyklicznie na łamach tego samego warszawskiego dziennika.

Sienkiewicz podobno nie był wybitnym uczniem i przykładał się tylko wtedy, gdy trzeba było przechodzić z klasy do klasy. Dużo podróżował, był m.in. w Stanach Zjednoczonych (napisał tam „Latarnika” i prowadził korespondencję lubianą przez czytelników), Wielkiej Brytanii, mieszkał także w Paryżu.

Jako pierwszy polski pisarz zdobył w 1905 roku Nagrodę Nobla. Wyróżnienie było szczególnie ważne w czasie, gdy kraj od ponad wieku znajdował się pod zaborami i wciąż z nadzieją czekał na odzyskanie niepodległości.

Odbierając nagrodę Nobla Sienkiewicz powiedział: „Ci, którzy mają prawo ubiegać się o nagrodę ustanowioną przez szlachetnego filantropa, nie należą do ludzi jednego szczepu i nie są mieszkańcami jednego kraju. Wszystkie narody tego świata idą w zawody o tę nagrodę w osobach swoich poetów i pisarzy. Dlatego też wysoki areopag, który tę nagrodę przyznaje i dostojny monarcha, który ją wręcza wieńczą nie tylko poetę, ale zarazem i naród, którego synem jest poeta”.

 

 

foto:flickr.com

Obserwuj Aleksandra Galewska-Tomańska:

Z wykształcenia muzyk, pedagog i pedagog specjalny. Zainteresowana tym, co dzieje się na świecie, doszukuje się zależności w zachowaniach międzyludzkich i bieżących wydarzeniach społecznych.