Galeria van Golik zaprasza na wernisaż


GALERIA VAN GOLIK z a p r a s z a
na wernisaż, otwarcie wystawy pasteli
pt. „POSŁANIEC ŚWIATŁA”
łotewskiego Artysty
Wladimirsa RESHETOVA
16 listopada ( środa) godz. 19:00
ul. Berezyńska 27, Saska-Kępa

golik

VLADIMIRS RESETOVS  Urodził się w Achalkalaki (Gruzja) w 1953 r.. Mieszkał w Rosji, Mołdawi, Niemczech, Kazachstanie. W latach 1970-1975 studiował dziennikarstwo w Ałmacie (Kazachstan). Pracował w dziennikach Kazachstanu, Rosji. W roku 1982 po ślubie przyjechał do Rygi (Łotwa). Od dzieciństwa rysował, miał zainteresowania do sztuk pięknych.

Grafik, malarz. Uprawia techniki – pastela, olej, akryl, ołówek akwarelowy. W czasach studenckich publikował eseje o artystach, oraz swoje  rysunki w prasie Kazachstanu, Rosji, a później na Łotwie. W Ałmacie zrobił trzy wielkie obrazy na ścianach mieszkań prywatnych.  Dotychczas ocalał jeden.

W roku 1987 – współzałożyciel pierwszego prywatnego wydawnictwa w Zwiazku Radzieckim – „Słowo”.

W latach 1995, 1997, 1999. 2002 – wystawy indywidualne w Rydze, Jurmale, Talsy. Uczestniczył w wystawach grupowych (Ałmata, Wołgograd, Ryga, Sankt-Petersburg). Ilustrował do powyżej 30 książek. Prace artysty znajdują się w prywatnych kolekcjach Rygi, Sankt-Peterburga, Moskwy, Londynu, w miastach Rosji, Finlandii i Niemiec. Producent teleprogramu „Balzam ryski do duszy rosyjskiej”. Autor wywiadów z Prezydentami i ministrami Łotwy dla mediów Kazachstanu, Uzbekistanu, Gruzji, Azerbajdżanu.

Impresario od 1993 r. Autor i producent operowego spektaklu „Farinelli. Show Must Go On” oraz filmu o śpiewakach-kastratach. Założyciel unikatowego festiwalu „Farinelli-Fest”. Organizator setek koncertów muzyki klasycznej, jazzowej, etnicznej na Łotwie. Od 2009 r. współpracuje z festiwalami muzyki sakralnej w Polsce: Bielsko-Biała, Sosnowiec, Ostrów Wlkp., Bydgoszcz, Częstochowa, z festiwalami w Uzbekistanie (Shark Taronalari) i Estonii (Leigo Lake Music).

Kurator wystawy ART RIGA FAIR-2015, Galerii Van Golik i marszand artysty Janusza Golika na Łotwie.

Dziennikarz, który nagrał ostatni wywiad z Tadeuszem Łapińskim w Grodzisku Mazowieckim, latem 2016 r. Współpracuje z Mark Rothko Art Center (Daugavpils, Łotwa).

Jezyki – łotewski, rosyjski, polski, niemiecki, angielski.

 

Życie i twórczość Włodzimierza Reszetowa

„Kultura jest szanowaniem światła. Kultura – to miłość do człowieka. Kultura – to zapach, połączenie życia i piękna. Kultura – to połączenie osiągnięć wzniosłego oraz wytwornego. Kultura to broń światła.

Kultura – to wyzwolenie. Kultura – to wskaźnik kierunku. Kultura – to serce.”

To  cytat wielkiego guru sztuki Nikołaja Rericha.

Pamiętając skojarzenia  jego duchownego dziedzictwa, stąd właśnie rodzą się myśli o dziełach czynnego działacza kultury z Łotwy Włodzimierza Reszetowa – twórcy, dziennikarza, wydawcy, organizatora, impresario… Mówiąc o nim, możemy powiedzieć, że to multimedialny artysta życia, posiadający energię

wulkaniczną,  osoba wielostronna oraz różnorodna.

Ale największe i najserdeczniejsze jego zamiłowanie do sztuk to wizualna. Malarstwo pasteli, które wzbudza ciekawość do wiecznych wartości, biegu cywilizacji, uniwersalnej oraz ogólnoludzkiej duchowności, egzystencji poza czasem. Tu obok inspiracji kreatywnej i humanistycznego podniesienia duszy przedstawia się wiele zagadnień, pytań oraz niejasności. Wątpliwości i niepewności zmroku, gęstych cieni rozpaczy, ślepoty…

Quo vadis, Domine? Tak kiedyś pytał Piotr Jezusa Chrystusa, którego spotkał na drodze do Rzymu. On szedł, żeby znowu ofiarować się ludzkości na ołtarzu, do imperatora Nerona, który wtedy wprowadził terror wobec chrześcijan. Dokłądniej  mówiąc, zdanie Piotra “dokąd idziesz?” weryfikuje, przygląda się do nas i zachęca do oceny swojego życia, wezwania, podążenia. Bo Piotr w tej decydującej chwili uciekał z Rzymu, od niebezpie-

czeństw, śmierci. I – pytania są te same, które nam i teraz zadaje los oraz codzienność: czy wybraliśmy słuszną drogę? Czy nasze zamiary i ścigania nie są mylne? Czy nasze zamiary są rzetelne i uczciwe?

Święci na pastelach Włodzimierza Reszetowa żyją w ogromnym świecie ciemności, gdzie świecą gwiazdy ideałów i odzwierciadlenia odbijają się jak duchowne dążenia dusz. Ich wcielenia – to dzieła miłości świętych. Najlepsze wśród nich – to mnożenie życia, pełne szacunku. Widać to w postaci dziecka. To jest – jądro, które po-

trzebuje troski, opieki, doglądania – nasza przyszłość i kontynuacja w wieczności.  Zwycięzca, który utrzyma nadzieję na nieskończone istnienie. Jest to klucz oraz pojęcie – Życie i Miłość. Właśnie takie istnienie Boga ma znaczenie. I światło napełnia bezgraniczność niebytu. Utwory Włodzimierza Reszetowa nie wykazują przynależności do jakiejś konkretnej religii. On niby przekonuje, że “wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”, ale są różne do Boga i świata Miłości.

Artysta często wybiera góry jak charakterystyczny element środowiska. To nie tylko metafora o pragnieniach ludzi osiągnięcia szczytów ducha, i doświadczenie nie tylko z tej ziemi, gdzie on mieszka teraz. Możemy ujrzeć możliwe źródło natchnienia tego grafika, posiadającego fantazję oraz wyobraźnię. Pamiętajmy – Włodzimierz Reszetow urodził się w ziemi gór – Gruzji, w roku 1953. W miasteczku Ahałkałaki, kraju Samche Džawacheti przy granicy Turcji oraz Armenii. Takie wrażenia przyrody z młodości pozostawiają swoje ślady na dojrzałość plastyka.

Los i życie Włodzimierza Reszetowa rzucało do Rosji, do Mołdawi, nawet do Niemiec (wtedy “Republiki Demokratycznej”). On studiował dziennikarstwo w Kazachstanie – w roku 1975 został magistrem, ale pisał już wcześniej – w czasopismach regularnie drukowali artykuły, eseje, reportaże młodego autora. Praca dziennika-

rza była motywacją w poszukiwaniach problematyki świata, myśleniu o wielkich, filozoficznych kategoriach, cicho i spokojnie na tyle na ile było to możliwie w ateistycznej radzieckiej realności, zdawał sobie sprawę

o religijnych sferach świata.

Do tego powołania doszło  jeszcze jedno – sztuka. Eseje w pracy często uzupełniały rysunki. Upodobanie do sztuki plastycznej było niepokonalne. W Kazachstanie plastyk ujawnił się, malując na ścianach domów miłośników sztuki.

W bliskości Włodzimierza do Wschodu jest coś podobnego do Nikołaja Rericha (1874–1947) – wielkiego myśliciela, malarza i teozofa. Gdzieś – w Syberii, Tybecie, Mongolii czy Chinach – on planował budować swój świat Duchowny jak i  Dalajlama. Być może dlatego w twórczości Reszetowa jest jakaś wibracja z tej sfery. Medytujący święci oraz mnisi, szukający jasności duchowej. To nie tylko zachcianka zachodniego człowieka znaleźć prawdę w “mądrości wschodu”. Jest to całość doświadczeń, która napromienia nasz świat swoją “radioaktywnością”. My pamiętamy idee Heleny Blawatskiej. I ona i Rerich połączyli hinduizm, gnostycyzm, okultyzm itd. z konkluzjami naukowymi. Podobnie i świat myśli Reszerowa jest przejawieniem symbolizmu. W mistycznej, mitycznej ciemności ożywia – działalność odchodzących na wiek. Jest i coś podobnego także do litewskiego geniusza Mikołaja Konstantyna Czurlionisa oraz do mistrza łotewskiego symbolizmu Rudolfa Pērle.

Do Rygi Reszetow przeprowadził się w roku 1982. Od razu, aktywnie i na zawsze zanurzył się w życiu kultura-

lnym tego kraju – jako dziennikarz oraz jako artysta. On sam uważa się za autodydaktę. Grafik z odrobiną nerwowego stylu rysowania oraz cieniach i podświetleniach quasi Caravaggio w dramatycznych kontrastach. Jakby ciasne limity dla techniki, ale zarazem jest widzialna idea, otwarte myśli.

Zaświadczając swoje duchowne zainteresowania, w czasach “pierestrojki” – latach 80-ych Reszetow założył pierwsze prywatne, niezależne wydawnictwo “Słowo” (Vārds). Swój talent grafika rozwijał on w dziedzinie wzornictwa (logotypach) oraz ilustracjach mniej więcej 30 książek, między innymi  zbiory wierszy ulubionych rosyjskich poetów dekadentyzmu Srebrnego okresu. On wydał (oraz był redaktorem wydania) tomy “Historii architektury Azji Centralnej” i brał udział w powstawaniu almanachu Towarzystwa Bałtyckośłowiańskiego “Słowo”. Włodzimierz Reszetow zajął swoje miejsce i w niezależnej Łotwie. W latach 90-ych oraz na początku nowego millenium on organizował wystawy (1995, 1997, 1999, 2002) w Rydze oraz w innych miastach. Brał udział w ekspozycjach grupowych w Alma-Acie, Wołgogradzie, St.Petersburgu… W Rydze uczestniczy w targach BaltARS.

I, uniesiony entuzjazmem, poszukuje nowe aktywności – w ostatnich 20 latach jak impresario rozwijał festiwal  etnograficzny “Arcydzieła i wirtuozi”, unikatowy Farinelli-Fest, koncerty solisty operowego z Kazachstanu Erika Kurmangalijewa na Łotwie. On napisał libretto dla przedstawienia-pasticcio “Porwanie Farinelli”, które było wystawione w Łotewskiej Operze Narodowej  , a następnie został producentem filmu Adorija “Farinelli. Show Must Go On”, którego prezentacje odbywały się  na festiwalach mędzynarodowych w Hanty-Mansyjsku – Rosji (2005) i w Pradze – Czechach (2006). Na styku na przełomie wieków Reszetow był producentem telewizyjnym oraz artystą, tworzył popularny program “Balzam Rygi na rosyjskie duszy”, impresario festiwalu Sacrum in Musica w Bielsku-Białej – Polska (od roku 2009), dalej rzecznikiem prasowym Ryskiego Muzeum Ghetto , kuratorem i uczestnikiem targów sztuki ART RIGA FAIR (2015, 2016), ostatnio – reprezentuje galerię warszawską Van Golik, która funkcjonuje i w Rydze.

Tu należy powtórzyć bardzo aktualne słowa: “Teraz jest ciężko i trudno w tym wielkim domu na planecie. Duch człowieka zamieszany, oni dolegają innym. Nawet elementy natury buntują się… Ale historia znała takie okresy i wcześniej. I człowieczeństwo posiada lek. Ta panacea to Kultura. Tam, gdzie ręce i mózg nic nie mogą, serce jest niezwyciężone, bo jest Państwem Światła, centrum Kultury.”

Włodzimierz Reszetow jest jednym z rycerzy kultury.

 

 

Jānis Borgs Badacz sztuki, mākslu vērotājs Rīga, 2016

 

Galeria Van Golik