Porthos Hats & Caps notification Cupola 2016 LONDON

Ryszard Wrzesiński Porthos – Poland
HAT)WEEK

Le Salon de la Mode and International Designer Hat Exhibition!!
9-11 October 2016 <3

Le Salon de la Mode i Międzynarodowa Wystawa Projektantów Kapeluszy!!
9-11 października 2016 r


International Hat Exhibition Application Queue
Because Of Your Hat, You Make Life More Beautiful!
Dear Milliners.
Due to many requests from around the world, the organisers have decided to extend the deadline for submission of entry application until 15 August 2016

Międzynarodowa wystawa kapeluszy ma duże społeczne zastosowanie.
Ponieważ Twój kapelusz, czyni życie bardziej pięknym!
Drogie Modystki.
Ze względu na wiele wniosków z całego świata, organizatorzy zdecydowali się na przedłużenie terminu składania wniosków o wpis do dnia 15 sierpnia 2016 r.

Porthos Hats & Caps  had already sent their application.

Porthos Hats & Caps wysłał już swoje zgłoszenie.


Ryszard Wrzesiński Porthos – Poland

Polish School of Millinery enjoys today its renaissance. A combination of Slavic romanticism and European modernity is a key for success.

Porthos Hats & Caps

The Ryszard Wrzesiński Porthos Manufacture of Hats from Warsaw has existed, as the family tradition, for 67 years. The Manufacture is able to customise its products, as well as it can surprise with the individual design solutions.

„Red and Black” Toque

A headwear, what is rare among the ladies wear accessories, enables to create your own personality. The toque has been made of sinamey with an asymmetric drapery. A subtle veiling creates the whole – a little bit of mysteriousness.

Ryszard  Wrzesiński Porthos – Polska

Polska Szkoła Modniarstwa
przeżywa dzisiaj prawdziwy renesans.
Połączenie słowiańskiego romantyzmu
z europejską nowoczesnością to klucz do sukcesu,
Firma Ryszard Wrzesiński Porthos Manufaktura Kapeluszy
z Warszawy istnieje, w tradycji rodzinnej, od 67 lat.
Manufaktura potrafi dostosować się do zamówień odbiorców
ale też zaskakiwać
 indywidualnymi rozwiązaniami wzorniczymi,

Lpndyn)[_2Toczek „Czerwony i Czarny”

Nakrycie głowy, jak rzadko, który dodatek mody damskiej,
pozwala
 na kreowanie własnej osobowości.
Toczek wykonany został z Sinamey z asymetryczną draperią,
Delikatna woalka nadaje całości –  odrobinę tajemniczości.

https://www.facebook.com/richard.porthos

www.porthos.pl

www.lapinede.pl

Zgłoszenie na wystawę w Londynie wysłała też Naczelna Modystka Porthosa:

HELENA PNIEWSKA  „HELEN  MODA” – Poland

Stroik1-przod_cZERWONYToczek2-przod_Helena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Pniewska, has begun her milliner’s career under the watchful eye of Marii Wrzesińskiej, founder of Porthos company. The chief milliner of Porthos, established additionally her own “Helen Moda” Millinery Atelier in Warsaw three years ago. All models are made in the single copies or short series with a usage of her own technology.

logohelenmoda Colour wins!

Besides the rich collections made of sisal and sinamey, an attractive offer for 2016/2017 season dedicated to enthusiasts and as the Hats for Fancy Events, are the felt hats and toques.

esklep02

HELENA PNIEWSKA  „HELEN  MODA” – Polska
Helena Pniewska, karierę modystki zaczynała
pod okiem Marii Wrzesińskiej założycielki firmy Porthos\

Naczelna Modystka Porthosa,
trzy lata temu założyła dodatkowo własną
Pracownię Modniarską „Helen Moda” w Warszawie.

Wszystkie modele wykonywane są w pojedynczych egzemplarzach
lub krótkich seriach z
 zastosowaniem własnej technologii.

Kolor wygrywa!
Obok bogatej kolekcji, wykonywanych z sizalu i sinamey,
fascynatorów i Kapeluszy na Wielkie Wyjście,
atrakcyjną ofertą na sezon 2016 / 2017 są kapelusze i toczki filcowe.

www.helenmoda.pl
https://www.facebook.com/helenmoda/

Razem z Porthosem zgłoszenie swoje wysłał także współpracujący z nami artysta:

Bogumil Wtorkiewicz

Przód _poprawiony

Authorial statement on the hat and avant-garde fashion

The hat design is inspired by the different headwear and hair styles which appeared over the centuries, e.g. in England and France. The hats for women with a great number of flowers, feathers, ribbons and other decorative elements.

The hat is made of felt stretched over a wooden mould and the ready birds and butterflies are arranged on it. It is an artistic composition, spatial, a kind of a collage. This hat on my head is an artistic element used for the theatrical, literary happenings, artistic meetings and presentations of my authorial avant-garde fashion designs.

In my designs of avant-garde fashion – hats, apparels and body adornments – I use many materials, e.g. leather, fur, rubber from car tyres, kitchen accessories, elements from TV sets, telephones, radio sets, toys (butterflies, reptiles, inspects, and the other ones). I am interested in the headwear and garments as the art pieces. In my collections is used every item which is visually attractive. These elements are sewed or glued to the other materials.

BogumiWTOR_POL

 

FOTO tytułowe: Toczek „Czerwony  & Czarny”  – Richard Porthos