Strażnik Graniczny śp. Franciszek Tokarski

opublikowane w Najnowsze Wpisy, Regionalia | 0

g43e8b17cff93abb7242f1bd5ba8b5bd0505b7495!4959188

g7349dc9eca26677206a09f8afa38ca10ee6c4d97!4959188
ga81400980639d53370267e2bdafd14594c8a2c38!4959188
Sz.Pan
Patryk Ślęzak
Redaktor Naczelny
Gazety Lokalnej Kutna i Regionu
Z serdecznymi ukłonami i pozdrowieniami z kaszubskich Gochów pozwalam sobie na przesłanie niniejszego materiału z gorąca prośbą o podjęcie tegoż tematu w kontekście – być może – odnalezienia rodziny tragicznego Bohatera opisanych zdarzeń. Może dotrzemy np. do syna lub innych krewnych i zainteresujemy ich np. tym, że my tutaj pamiętamy o tej niepotrzebnej śmierci …
Co Szanowny Pan na to…
Póki co, kreślę się z wyrazami szacunku i życzę wszelkiej pomyślności w tym w prowadzeniu Waszej Gazety.
Zbigniew Talewski
Fundacja Naji Goche
tel. 601 503 600
———————————————————————————————————————————————————-
Sz.Panowie
ppłk SG Eugeniusz Kołpaczyński Ustka
ppłk. Wojciech Grobelski Koszalin
Szanowni Panowie
Drodzy Przyjaciele!
Miło mi poinformować, że prawie po trzech latach wysiłku udało mi się (mojej Fundacji) odrestaurować grób zastrzelonego podczas służby w 1935 roku przez bandę miejscowych kłusowników – strażnika granicznego z placówki Kiełpin Szosa – Komisariatu Konarzyny. Jak Sz. Panowie pamiętacie z inicjatywą tą wyszedłem podczas VI Spotkań na Gochach  w Swornychgaciach, w 2012 roku, które poświęcone były historii Straży Granicznej na Gochach w okresie II RP. W ramach tych spotkań odwiedziliśmy m.in. konarzyński cmentarz, na którym znajduje się mogiła w/w. (w załączeniu niektóre zdjęcia z tego wydarzenia). Jednocześnie udało mi się zlokalizować miejsce tej tragedii, (ten ostęp leśny nazywa się Knewki), którą także oznaczyłem (załączone zdjęcia) odnośnymi symbolami pamięci. Także informację o tym wydarzeniu wyeksponowałem w kolejnej naszej Strażnicy Pamięci, tym razem o Straży Granicznej Placówki Kiełpin Szosa, którą wspólnie z NDL Osusznica ustanowiliśmy (kwiecień 2014 r.) w miejscu, gdzie niegdyś w okresie przedwojennym była Strażnica Graniczna (był to sporych rozmiarów budynek adm. mieszkalny, który został po wojnie zdewastowany, po czym rozebrany) przy szosie Upiłka – Lipczynek (także załączam zdjęcie tego miejsca oraz podaje link do opisu jej ustanowienia: www.gazetakaszubska.pl/53693/zatrzymane-pamieci-strażnica-graniczna-kielpin– szosa; www.lapinede.pl/gdzies-na-gochachgdzies-w-borachfotonotatnik-wiktora).
Dla ciekawości podaje, iż sama restauracja w/w nagrobka – (bez sporych innych kosztów związanych także np. z oznaczeniem miejsca smierci) śp. Tokarskiego – wyniosła 6 tys. zł. Pomoc w tym dziele/zakresie uzyskałem ze strony miejscowych nadleśnictw: Osusznica (najwięcej) oraz Niedźwiady i Przymuszewo.
Odbudowując ten grób i oznaczając miejsce śmierci tego Bohatera – (nazwałem go także: „Obrońcą lasu i mieszkającej w nim zwierzyny„) uratowałem pamieć o nim oraz – jak sądzę, w minimalnym stopniu, wyraziłem „słowa” (gest) społecznego przeproszenia za to, co zrobili Ci niegodni moi/nasi współmieszkańcy… zabijając człowieka… i to nie pochodzącego stąd, a z odległej Ziemi Kutnowskiej… mordując funkcjonariusza pełniącego służbę graniczną… by bronić i chronić nas… naszą granicę państwową …  w tym także tych, co go zabili…
Przewiduję, że uroczyste poświęcenie tej odbudowanej mogiły/nagrobka dokonamy 2 listopada tj. w Zaduszki…

Już dzisiaj zapraszam… gdy czas pozwoli… do Konarzyn…

Jednocześnie uprzejmie informuję, że także w listopadzie zamierzamy ustanowić kolejną Strażnice Pamięci, będzie ona upamiętniać miejscowych (śp) Leśników na terenie leśnictwa Stary Most. – Jeden z nich (Marcin Stormann) był pierwszym w odrodzonej RP leśniczym na Gochach, był wyróżniony Odznaką Frontu Pomorskiego , w okresie okupacji należał do TOW  Gryf Pomorski. W 1945 roku wywieziony został przez NKWD na Syberię, gdzie zmarł. Drugi z nich (Kornel Żmuda Trzebiatowski) pracujący po wojnie w tym leśnictwie w okresie 2. wojny światowej, był żołnierzem PSZ – służył w 2. Korpusie armii Władysława Andersa w 2. brygadzie pancernej, w 4. pułku pancernym Skorpion. Brał udział w walkach o Monte Casino i Bolonię. W 1946 r. powrócił do kraju…

 Serdecznie pozdrawiam kreśląc się z wyrazami przyjaźni i szacunku
Zbigniew Talewski
Fundacja Naji Goche opp
tel 601 503  600
Do wiadomości z serdecznymi pozdrowieniami i z wyrazami głębokiego szacunku:
1. Jan Wyrowiński – Wicemarszałek Senatu RP
2. Jarosław Sellin – poseł na Sejm RP
3. Jan Stanisław Ciechanowski- Minister – Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
4. Andrzej Krzysztof Kunert- Sekretarz Rady Ochrony Pamięci i Męczeństwa
5. Gen.dyw SG Dominik Tracz- Komendant Główny Straży Granicznej
6.Kontradmirał SG Piotr Stocki- komendant MOSG w Gdańsku
7. płk. SG Grzegorz Skorupski- Komendant COSSG im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie
8. dyr. Bernard Mathea- Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Pomorskiego w Gdańsku
9. Waldemar Bocheński- prezes Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych
oraz Członkowie Zarządu Stowarzyszenia

10. Marek Traczyk – prezes Stowarzyszenia Polskich MediówOLYMPUS DIGITAL CAMERA

ga0365eed414c31778658294a4ee4d7d4a4aa4f3a!4959188

g6a4a9a0bd7b50387e85d294445a0d4f24643bed2!4959188

gf8e99a1164415af466a14b731cf9dea5cba14d96!4959188

ge92bd03cb709f2cfd1d48e2faba0239e04355aeb!4959188