Urodziny Wergiliusza

opublikowane w Codziennik, Najnowsze Wpisy | 0

 

15 października 70 r. p.n.e.urodził się Wergiliusz. Autor „Eneidy” zmarł 21 września 19 r. p.n.e. w wieku zaledwie 51 lat nie dokończywszy swojego dzieła. Zabronił je publikować, ale nie uszanowano jego woli.

– Wergili był popularny przez całe średniowiecze, był jednym z najważniejszych autorów starożytnych – podkreślał krytyk literacki Stefan Treugutt. – Widziano w nim wielkiego maga, czarnoksiężnika i słowa, i czynu. Stąd w „Komedii” Dantego on jest przewodnikiem po piekle i czyśćcu – najwyższy poeta, czyli Wergiliusz.

Nawiązania do „Eneidy” i wykorzystywanie symboli z tego utworu jest powszechne we wszystkich późniejszych epokach. – Przemawiał do wielu jako poeta w dobitnych sformułowaniach, świetnych rzutach myśli – zaznaczał Stefan Treugutt.

Pierwsze utwory Wergiliusza weszły w skład „Bukolików” – dotyczyły sielskiego wiejskiego życia. Potem z inspiracji cesarza Oktawiana Augusta, dążącego do odrodzenia rolnictwa zrujnowanego w czasie wojen domowych, powstał poemat dydaktyczny „Georgiki” mówiący o uprawie roli, o pielęgnacji drzew, o hodowli bydła, o pszczelarstwie.

„Eneida” była utrzymana w koncepcji wielkich greckich antycznych dzieł Homera „Iliady” i „Odysei”. Część pierwsza epopei Wergiliusza opisuje tułaczkę Eneasza i przedstawił wizję przyszłości Rzymu, w drugiej części z kolei opisuje walki Trojan w Lacjum. Wergiliusz potrafił w każdej księdze wywołać inne emocje budząc zachwyt brzmieniem języka i doskonałością stylu.

Pod koniec życia Wergiliusz wybrał się w podróż do Grecji, aby zobaczyć miejsca, które opisywał w „Eneidzie”. W drodze powrotnej zachorował i wkrótce zmarł.

 

 

 

 

http://www.polskieradio.pl/ https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Virgil_Reading_the_Aeneid.jpg